Спеціалізовані Вчені ради

Наказом ВАК України № 1413 від 24.10.2017 р. при Одеському національному медичному університеті перереєстровано спеціалізована вчена рада Д 41.600.02 з правом проведення захисту дисертаційних робіт протягом 3 років на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:

14.01.01 — акушерство і гінекологія (медичні науки);

14.01.10 — педіатрія (медичні науки);

14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія (медичні науки).

Голова спеціалізованої вченої ради — Рожковська Наталія Миколаївна, д.мед.н., професор, професор кафедри акушерства і гінекології №1.

Заступник голови

Зелінський Олександр Олексійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології №2

Вчений секретар — Стоєва Тетяна Вікторівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 2.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 41.600.02
Інформація про засідання спеціалізованої вченої ради Д 41.600.02
Автореферати, дисертації та відгуки опонентів