Спеціалізовані Вчені ради

Наказом МОН України № 996 від 11.07.2017 р. при Одеському національному медичному університеті перереєстровано строком до 31 грудня 2019 року спеціалізовану вчену раду Д 41.600.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальностями

14.03.04 – патологічна фізіологія (медичні науки);

14.03.05 – фармакологія (медичні та біологічні науки);

14.01.28 – клінічна фармакологія (медичні науки).

Голова спеціалізованої вченої ради — Кресюн Валентин Йосипович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної та клінічної фармакології.

Заступник голови — Годлевський Леонід Семенович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури.

Вчений секретар — Годован Владлена Володимирівна, д.мед.н., професор, декан медичного факультету № 2, професор кафедри загальної та клінічної фармакології.

Контактні телефони:

голова — (048) 723-42-63

заступник голови — (048) 717-89-16

вчений секретар — (048) 723-53-10; 716-59-04

Склад спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01
Інформація про засідання спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01
Автореферати, дисертації та відгуки опонентів

Наказом ВАК України № 793 від 04.07.2014 р. при Одеському національному медичному університеті перереєстровано спеціалізована вчена рада Д 41.600.02 з правом проведення захисту дисертаційних робіт протягом 3 років на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:

14.01.01 — акушерство і гінекологія (медичні науки);

14.01.10 — педіатрія (медичні науки);

14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія (медичні науки).

Голова спеціалізованої вченої ради — Зубаренко Олександр Всеволодович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 3 з післядипломною підготовкою.

Заступник голови — Зелінський Олександр Олексійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології №2.

Вчений секретар — Стоєва Тетяна Вікторівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 2.

Контактні телефони:

голова — (0482) 33-98-19

заступник голови — (0482) 68-04-86

вчений секретар — (048) 727-68-19; 716-59-04

Склад спеціалізованої вченої ради Д 41.600.02
Інформація про засідання спеціалізованої вченої ради Д 41.600.02
Автореферати, дисертації та відгуки опонентів