Аналітичні звіти результатів опитувань стейкхолдерів ОНМедУ

2023 – Звіт з анкетування за кафедрами

2023 – Звіт з підготовки до ліцензійних іспитів КРОК

2022 – Результати соціологічного опитування НПП

2022 – Аналіз результатів опитування випускників

2022 – Аналіз результатів опитування роботодавців

2022 – Аналіз результатів опитування студентів

2022 – Результати аналізу анкети «ОСКІ очима студентів»

2022 – Результати опитування учасників освітнього процесу ОНМедУ щодо форми навчання та психологічного стану під час війни

2021 – 2022 Аналіз опитування здобувачів PhD 222 Медицина

2022 – Аналіз опитування здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» в ОНМедУ щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-наукової програми

2022 – Аналіз опитування роботодавців щодо якості освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія» в ОНМедУ

2022 – Аналіз опитування здобувачів PhD за спеціальністю 221 Стоматологія

2020 –  АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ про результати випускної атестації здобувачів вищої освіти в Одеському національному медичному університеті 

2021 – Результати опитування здобувачів вищої освіти в ОНМедУ (аспірантура)

2020 – Результати опитування студентів щодо умов навчання ОНМедУ листопад 2020 року

2021 – ЗВІТ про результати оцінювання науково-педагогічних працівників Одеського національного медичного університету (2020-2021 н.р.)

2021 – Результати опитування “Кращий викладач під час дистанційного навчання в ОНМедУ”

2021 – Рейтинг викладачів ОНМедУ за результатами опитування “Кращий викладач під час дистанційного навчання в ОНМедУ”

2021 – Звіт Соціологічного опитування щодо оцінки організації системи відпрацювання в ОНМедУ