Обов’язкові компоненти СТОМАТОЛОГІЯ

Перелік обов’язкових дисциплін за освітньо-професійною програмою «Стоматологія» підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 221 «Стоматологія»

(С – Силабус)

Обов’язкові компоненти Семестр
Цикл дисциплін загальної підготовки
(С) Іноземна мова I, ІІ
(С) Латинська мова I, II
(С) Українська мова (за професійною спрямованістю) I
(С) Медична біологія I, II
(С) Медична та біологічна фізика I, II
(С) Медична хімія I
(С) Біологічна та біоорганічна хімія II, III, IV
(С) Анатомія людини I, II
(С) Гістологія, цитологія та ембріологія I, II
(С) Безпека життєдіяльності та охорона праці I
(С) Фізіологія III, IV
(С) Мікробіологія, вірусологія та імунологія III, IV
(С) Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини VI
Цикл дисциплін професійної підготовки
(С) Клінічна анатомія та оперативна хірургія I
(С) Пропедевтика внутрішньої медицини II
(С) Гігієна та екологія IV
(С) Патоморфологія IV,V
(С) Патофізіологія IV, V
(С) Фармакологія IV, V
(С) Медична інформатика III
(С) Пропедевтика терапевтичної стоматології III, IV
(С) Пропедевтика ортопедичної стоматології III, IV
(С) Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології III, IV
(Сдогляд за хворими, Ссестринство в дит.стом, Сорт.стом., Спропедевтика тер.стом.) Виробнича практика (сестринська справа). Терапевтична стоматологія, дитяча терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія IV
(С) Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я». Спеціальність «Стоматологія» III
(Свн.мед.4кСепід., Сінф.хв.4к., Склін.фарм.) Внутрішня медицина (у т.ч. інфекційні хвороби, епідеміологія, клінічна фармакологія) VII, VIII
(Снейр., Схір.3к, Схір.4к.) Хірургія (у т.ч. онкологія, нейрохірургія) VI, VII, VIII
(С) Радіологія V
(С) Профілактика стоматологічних захворювань V, VI
(С) Терапевтична стоматологія V-X
(С) Хірургічна стоматологія V-X
(С) Ортопедична стоматологія V-X
(С) Ортодонтія V-X
(С) Фтизіатрія VII, VIII
(С) Педіатрія VII, VIII
(С) Акушерство VII, VIII
(С) Офтальмологія VII, VIII
(С) Неврологія, в т.ч. нейростоматологія VII, VIII
(С) Дерматологія, венерологія VII, VIII
(С) Психіатрія, наркологія VII, VIII
(С) Медична психологія VII, VIII
(С) Фізична реабілітація VII, VIII
(С) Ендокринологія VII, VIII
(С) Оториноларингологія VII, VIII
(С) Дитяча терапевтична стоматологія VII-X
(С4к., С5к.) Дитяча хірургічна стоматологія VII-X
(Схір.стом.4к., Схір.стом.5к, Сорт.стом., Спрофілактика стом.захвор., Стер.стом., Сстом.дит.віку) Виробнича стоматологічна практика: терапевтична стоматологія, дитяча терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія VII, VIII, X
(С) Екстрена та невідкладна медична допомога IX