Вибіркові компоненти МЕДИЦИНА

Перелік вибіркових дисциплін за освітньо-професійною програмою «Медицина» підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина» (С – Силабус)

Назва вибіркової компоненти

Кредити за дисципліною Семестр

Дисципліни вибіркового блоку 1

Блок загальної підготовки

Здобувач вищої освіти має обрати 6,0 кредитів ЄКТС

(С) Англійська мова 3,0 ІІ
(С) Безпека життєдіяльності 1,5 ІІ
(С) Біологія поведінки людини (нейрофізіологічні механізми) 3,0 ІІ
(С) Валеологія 3,0 ІІ
(С) Історія медицини 3,0 ІІ
(С) Конфліктологія         3,0 ІІ
(С) Медична та біологічна фізика 3,0 ІІ
(С) Медична термінологія в англійській мові 3,0 ІІ
(С) Основи біоетики та біобезпеки 1,5 ІІ
(С) Політологія 3,0 ІІ
(С) Прикладна фізика в медицині 3,0 ІІ
(С) Прикладна хімія в медицині 3,0 ІІ
(С) Соціологія та медична соціологія 3,0 ІІ
(С) Теорія і практика професійної мовної комунікації  3,0 ІІ
(С) Фізичне виховання 3,0 ІІ
Блок історико-культурної та патріотичної підготовки здобувачів
Здобувач вищої освіти має обрати 6,0 кредитів ЄКТС
(С) Історія вітчизняної медицини 3,0 ІІ
(С) Історія національної філософської думки 3,0 ІІ
(С) Історія України 3,0 ІІ
(С) Історія української культури 3,0 ІІ
(С) Історія українських політичних учень 3,0 ІІ
(С) Основи демократії 3,0 ІІ
(С) Народна психологія 3,0 ІІ
(С) Українська національна ідея 3,0 ІІ

Дисципліни вибіркового блоку 2

Здобувач вищої освіти має обрати 18,0 кредитів ЄКТС:
ІІІ семестр – 12 кредитів;
IV семестр – 6 кредитів

(С) Академічне письмо 3,0 ІІI, IV
(С) Англійська медична термінологія 3,0 ІІI, IV
(С) Англійська мова (за професійним спрямуванням) 3,0 ІІI, IV
(С) Антропологія 3,0 ІІI, IV
(С) Вікова фізіологія 3,0 ІІI, IV
(С) Екологія 1,5 ІІI, IV
(С) Європейський стандарт комп’ютерної грамотності 3,0 ІІI, IV
(С) Імідж лікаря 1,5 ІІI, IV
(С) Клінічна анатомія і оперативна хірургія 3,0 ІІI, IV
(С) Медична етика 1,5 ІІI, IV
(С) Методологія доказової медицини 3,0 ІІI, IV
(С) Основи загальної медичної ембріології 3,0 ІІI, IV
(С) Охорона праці в галузі 3,0 ІІI, IV
(С) Психофізіологічні основи вищої нервової діяльності 3,0 ІІI, IV
(С) Управління бізнес-процесами у закладах охорони здоров’я 3,0 ІІI, IV
(С) HR-менеджмент (управління персоналом) у закладах охорони здоров’я 3,0 ІІI, IV
(С) Фізичне виховання 3,0 ІІI, IV
Дисципліни вибіркового блоку 3
Здобувач вищої освіти має обрати 15,0 кредитів ЄКТС:
V семестр – 9 кредитів;
VI семестр – 6 кредитів
(С) Біостатистика у медичних дослідженнях 1,5 V, VI
(С) Вогнепальні поранення м’яких тканин. Ранова балістика 3,0 V, VI
(С) Клінічна нейрофізіологія та електрофізіологічні основи діагностики 1,5 V, VI
(С) Клінічна патофізіологія 1,5 V, VI
(С) Логіка та системологія 3,0 V, VI
(С) Система електронного здоров’я E-health та телемедицина 3,0 V, VI
(С) Медичне право  1,5 V, VI
(С) Медична психологія 3,0 V, VI
(С) Мікробна екологія людини 3,0 V, VI
(С) Загальні принципи медичної нутриціології 3,0 V, VI
(С) Нутрітивний статус і харчова поведінка при патологічних станах 3,0 V, VI
(С) Основи медичних комунікацій 1,5 V, VI
(С) Основи наукових досліджень в медицині 1,5 V, VI
(С) Основи перекладу медичної літератури 3,0 V, VI
(С) Основи спеціальної медичної ембріології 3,0 V, VI
(С) Переливання компонентів та препаратів крові в хірургії. Використання сучасних кровозамінників 1,5 V, VI
(С) Сестринська практика. Симуляційне навчання 1,5 V, VI
(С) Соціальна відповідальність медичного бізнесу 1,5 V, VI
(С) Технічна безпека роботи з медичною апаратурою 3,0 V, VI
(С) Фізіологічні основи раціонального харчування 3,0 V, VI
(С) Хірургічне лікування ран 3,0 V, VI
(С) Фізичне виховання 3,0 V, VI

Дисципліни вибіркового блоку 4

Здобувач вищої освіти має обрати 15,0 кредитів ЄКТС:
VІІ семестр – 6 кредитів;
VIІІ семестр – 9 кредитів

(С) Актуальні питання ведення хворих з кардіальною патологією 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Актуальні питання поєднаної ендокринної патології 1,5 VІІ, VIІІ
(С) Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Біохімія раціонального харчування та есенціальних нутрієнтів 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Вакцинопрофілактика інфекційних хвороб 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Варіанти, індивідуальні особливості та аномалії розвитку людини 1,5 VІІ, VIІІ
(С) Дерматологія 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Ендокринологія 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Медична генетика 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Планування сім’ї. Контрацепція 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Практичні аспекти неінвазивних методів діагностики. Симуляційне навчання 1,5 VІІ, VIІІ
(С) Практична дієтологія 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Професійна медична комунікація лікаря з пацієнтом 1,5 VІІ, VIІІ
(С) Симуляційний тренінг за напрямами сімейна медицина, внутрішні хвороби, педіатрія 1,5 VІІ, VIІІ
(С) Судова медицина 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Сучасні методи діагностики та лікування запальних артропатій 1,5 VІІ, VIІІ
(С) Таємниці електрокардіографії 1,5 VІІ, VIІІ
(С) Управління маркетинговою діяльністю закладів охорони здоров’я 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Екологічна медицина 3,0 VІІ, VIІІ
(С) Фізичне виховання 3,0 VІІ, VIІІ

Дисципліни вибіркового блоку 5

Здобувач вищої освіти має обрати 15,0 кредитів ЄКТС:
IX семестр – 6 кредитів;
X семестр – 9 кредитів

(С) Актуальні аспекти дерматовенерології 3,0 IX, X
(С) Актуальні питання отохірургії 3,0 IX, X
(С) Актуальні проблеми ВІЛ-інфекцій 3,0 IX, X
(С) Актуальні проблеми неврології 1,5 IX, X
(С) Алергічні ураження верхніх дихальних шляхів та вуха 3,0 IX, X
(С) Андрологія і сексологія 3,0 IX, X
(С) Бойова психологічна травма 1,5 IX, X
(С) Вакцинація дітей та дорослих 1,5 IX, X
(С) Вплив кліматичних факторів на стан психічних здоров’я 1,5 IX, X
(С) Дерматовенерологія: ураження статевих органів в дерматовенерологічній практиці 3,0 IX, X
(С) Дизайн наукових досліджень 1,5 IX, X
(С) Дитяча гінекологія 3,0 IX, X
(С) Диференційна діагностика абдомінального синдрому у дітей в практиці сімейного лікаря 3,0 IX, X
(С) Диференційна діагностика синдрому блювання у дітей в практиці сімейного лікаря 3,0 IX, X
(С) Захворювання зовнішніх статевих органів у дітей 1,5 IX, X
(С) Захворювання та травматичні пошкодження стравоходу у дітей 1,5 IX, X
(С) Захворювання печінки та ехінокок печінки 3,0 IX, X
(С) Захворювання, що передаються статевим шляхом: міфи та реальність 3,0 IX, X
(С) Інтегроване ведення хвороб дитячого віку 1,5 IX, X
(С) Клінічна анатомія шлунково-кишкового тракту 1,5 IX, X
(С) Клінічна анатомія нервової системи 1,5 IX, X
(С) Клінічні аспекти імунопрофілактики 3,0 IX, X
(С) Клінічна імунологія і алергологія 3,0 IX, X
(С) Клінічна фармакологія 3,0 IX, X
(С) Критичні стани в дитячій ендокринології 1,5 IX, X
(С) Критичні стани в неонатології 1,5 IX, X
(С) Лікарська практика. Симуляційне навчання 1,5 IX, X
(С) Медико-психологічна допомога особам, що зазнали насильства, зокрема статевого 1,5 IX, X
(С) Медицина невідкладних станів. Практичні аспекти. Симуляційне навчання 3,0 IX, X
(С) Молекулярно-генетичні дослідження у епідеміології інфекційних хвороб 3,0 IX, X
(С) Нейрохірургія 3,0 IX, X
(С) Основи клінічної біохімії 3,0 IX, X
(С) Основи клінічної електрокардіографії 3,0 IX, X
(С) Основи ультразвукової діагностики 3,0 IX, X
(С) Особливо небезпечні інфекції. Поняття про біобезпеку 1,5 IX, X
(С) Особливості діагностики та лікування пологової травми у дітей в практиці сімейного лікаря 1,5 IX, X
(С) Особливості інфекційних хвороб у дітей в умовах військового стану 1,5 IX, X
(С) Особливості комунікації з хворою дитиною та її батьками 1,5 IX, X
(С) Паліативна та хоспісна медицина 3,0 IX, X
(С) Побічна дія ліків 1,5 IX, X
(С) Політравма у дітей в умовах військового часу 3,0 IX, X
(С) Принципи невідкладної допомоги у дітей на догоспітальному етапі. Відпрацювання практичних навичок 1,5 IX, X
(С) Принципи організації проведення профілактичних щеплень у дітей. Відпрацювання практичних навичок 1,5 IX, X
(С) Професійні комунікативні навички в  умовах екстремальних ситуацій 1,5 IX, X
(С) Професійні хвороби 1,5 IX, X
(С) Сексологія з основами психотерапії 1,5 IX, X
(С) Секційно-біопсійна діагностика 3,0 IX, X
(С) Симуляційний тренінг з акушерства та гінекології 3,0 IX, X
(С) Симуляційний тренінг за напрямами хірургія, невідкладна допомога на догоспітальному етапі 1,5 IX, X
(С) Спостереження здорової та хворої дитини сімейним лікарем 1,5 IX, X
(С) Судинні пухлини у дітей: особливості діагностики та лікування 1,5 IX, X
(С) Сучасні методи діагностики та лікування системних захворювань сполучної тканини 1,5 IX, X
(С) Сучасні методи діагностики та лікування системних васкулітів 1,5 IX, X
(С) Сучасні проблеми молекулярної біології 1,5 IX, X
(С) Хірургія вад розвитку 3,0 IX, X
(С) Фармакогенетика та персоніфікована терапія 3,0 IX, X
(С) Фізична та реабілітаційна медицина 3,0 IX, X
(С) Фізичне виховання 3,0 IX, X

Дисципліни вибіркового блоку 6

Здобувач вищої освіти має обрати 15,0 кредитів ЄКТС:
XI семестр – 12 кредитів;
XII семестр – 3 кредитів

(С) Акушерство і гінекологія в практиці сімейного лікаря 3,0 XI, XII
(С) Актуальні питання малоінвазивних хірургічних технологій 3,0 XI, XII
(С) Актуальні питання нейрохірургії та церебро-васкулярної патології 3,0 XI, XII
(С) Актуальні питання ревматологічної патології 3,0 XI, XII
(С) Актуальні питання отохірургії 3,0 XI, XII
(С) Алгоритм постановки педіатричного діагнозу  складних клінічних випадків в  сімейній медичній практиці. Симуляційне навчання 1,5 XI, XII
(С) Алергічні ураження верхніх дихальних шляхів та вуха 3,0 XI, XII
(С) Дерматологія: патологія шкіри та її придатків, що асоціюється із захворюваннями внутрішніх органів 3,0 XI, XII
(С) Вакцинація у дітей та дорослих 1,5 XI, XII
(С) Вікові особливості будови тіла людини 1,5 XI, XII
(С) Вогнепальні поранення черевної порожнини 3,0 XI, XII
(С) Гендерні та вікові особливості перебігу серцево-судинних захворювань 1,5 XI, XII
(С) Гепато-біліарний гомеокінез у практиці внутрішньої медицини 1,5 XI, XII
(С) Дитяча оториноларингологія 3,0 XI, XII
(С) Механічна жовтяниця 1,5 XI, XII
(С) Діагностика та хірургічне лікування механічної жовтяниці різного генезу 1,5 XI, XII
(С) Експрес аналіз ЕКГ 3,0 XI, XII
(С) ЕКГ-діагностика в практиці сімейного лікаря 1,5 XI, XII
(С) Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології 3,0 XI, XII
(С) Ендоскопічні технології в медицині 3,0 XI, XII
(С) Запобігання розвитку побічної дії протитуберкульозних препаратів 3,0  XI, XII
(С) Зміни органу зору при загальних захворюваннях 1,5 XI, XII
(С) Інтегроване ведення хвороб дитячого віку в практиці сімейного лікаря 1,5 XI, XII
(С) Інструментальні методи діагностики в хірургії дитячого віку 3,0 XI, XII
(С) Інсулінотерапія  в практиці сімейного лікаря 1,5 XI, XII
(С) Клінічна паразитологія та тропічна медицина 3,0 XI, XII
(С) Критичні стани в неонатології. Відпрацювання практичних навичок на симуляційному обладнанні 1,5 XI, XII
(С) ЛОР – онкологія 3,0 XI, XII
(С) Менеджмент діабету в практиці сімейного лікаря 1,5 XI, XII
(С) Менеджмент ожиріння в практиці сімейного лікаря 1,5 XI, XII
(С) Невідкладна педіатрична допомога при кровотечах, нещасних випадках та отруєннях 1,5 XI, XII
(С) Невідкладні стани в дитячій алергології 1,5 XI, XII
(С) Невідкладні стани в дитячій ендокринології 1,5 XI, XII
(С) Невідкладні стани в дитячій неврології 1,5 XI, XII
(С) Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях: алгоритми діагностики та лікування, розбір клінічних ситуацій 3,0 XI, XII
(С) Основи відеолапароскопії 3,0 XI, XII
(С) Основи клініко-лабораторної діагностики  1,5 XI, XII
(С) Основи нефрології 3,0 XI, XII
(С) Основи трансплантології 3,0 XI, XII
(С) Особливості та етика спілкування з хворою дитиною та її батьками. Відпрацювання комунікативних навичок 1,5 XI, XII
(С) Особливості діагностики та лікування захворювань кульшових суглобів у дітей в практиці сімейного лікаря 3,0 XI, XII
(С) Особливості діагностики та лікування патології хребта у дітей в практиці сімейного лікаря 3,0 XI, XII
(С) Особливості діагностики та лікування патології стопи у дітей в практиці сімейного лікаря 3,0 XI, XII
(С) Особливості діагностики та лікування вроджених кил у дітей в практиці сімейного лікаря 1,5 XI, XII
(С) Офтальмологія в практиці сімейного лікаря 1,5 XI, XII
(С) Передпухлинні захворювання різної локалізації 3,0 XI, XII
(С) Пластична та реконструктивна хірургія в офтальмології 1,5 XI, XII
(С) Позалегенєві форми туберкульозу 3,0  XI, XII
(С) Практичні питання дитячої кардіології. Симуляційне навчання 1,5 XI, XII
(С) Практичні питання дитячої пульмонології. Симуляційне навчання 1,5 XI, XII
(С) Принципи поліклінічного спостереження здорової та хворої дитини 1,5 XI, XII
(С) Противотуберкульозні заходи в епідемічних вогнищах туберкульозної інфекції 3,0  XI, XII
(С) Синдром жорстокого поводження. Синдром раптової смерті. Синдром раптової серцевої смерті 1,5 XI, XII
(С) Сучасні види оздоровчого фітнесу  3,0 XI, XII
(С) Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики остеопорозу
3,0 XI, XII
(С) Сучасні методи дослідження слуху та слухопротезування  3,0 XI, XII
(С) Сповіщення поганих новин пацієнту. Протокол SPIKES 1,5 XI, XII
(С) Торакоскопія при травмі грудної клітки 1,5 XI, XII
(С) Ультразвукова допплерівська діагностика 3,0 XI, XII
(С) УЗД в акушерстві та гінекології 3,0 XI, XII
(С) Госпітальна гігієна та профілактика захворювань в закладах охорони здоров’я 3,0 XI, XII
(С) Внутрішньолікарняні інфекції 3,0 XI, XII
(С) Фізична реабілітація, спортивна медицина 3,0 XI, XII
(С) Фізичне виховання 3,0 XI, XII