Вибіркові компоненти МЕДИЦИНА

Перелік вибіркових дисциплін за освітньо-професійною програмою «Медицина» підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина» (С – Силабус)

Вибіркові компоненти Семестр
Дисципліни вибіркового блоку 1
(СБЖД, Сбіоет) Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки II
(С) Валеологія II
(С) Іноземна мова VI
(С) Медична термінологія VI
(С) Іноземна мова (за професійним спрямуванням) III, IV
(С) Англійська медична термінологія III, IV
(С) Історія медицини I
(С) Правознавство I
(С) Історія України та української культури II
(С) Народна психологія II
(С) Медична інформатика IV
(С) Європейський стандарт комп’ютерної грамотності IV
(С) Медична та біологічна фізика I, II
(С) Прикладна фізика в медицині I, II
(С) Соціологія та медична соціологія I
(С) Основи соціологічних досліджень I
(С) Теорія і практика професійної мовної комунікації IV
(С) Академічне письмо IV
(С) Філософія I
(С) Конфліктологія I
Дисципліни вибіркового блоку 2
(С) Актуальні проблеми ВІЛ-інфекцій X
(С) Вакцинопрофілактика інфекційних хвороб X
(С) Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації VIII
(С) Актуальні питання паліативної допомоги онкологічним хворим VIII
(С) Дерматологія. Венерологія VIII
(С) Актуальні аспекти дерматовенерології  VIII
(С) Побічна дія ліків IX
(С) Фармакогенетика та персоніфікована терапія IX
(С) Екологія IV
(С) Мікробна екологія людини IV
(С) Ендокринологія VII
(С) Практична дієтологія VII
(С) Ендоскопічні технології в медицині XII
(С) Актуальні питання малоінвазивних хірургічних технологій XII
(С) Інструментальні методи діагностики в хірургії дитячого віку XII
(С) Хірургія вад розвитку XII
(С) Епідеміологія та принципи доказової медицини X
(С) Секційно-біопсійна діагностика X
(С) Загальна практика (сімейна медицина) XII
(С) Актуальні питання ревматологічної патології XII
(С) Клінічна анатомія і оперативна хірургія IV
(С) Методологія доказової медицини IV
(С) Клінічна імунолологія і алергологія IX
(С) Клінічні аспекти імунопрофілактики IX
(С) Медична генетика VII
(С) Сучасні проблеми молекулярної біології VII
(С) Медична психологія V
(С) Медична субкультура V
(С) Менеджмент в охороні здоров’я XII
(С) Маркетинг в охороні здоров’я XII
(С) Нейрохірургія IX
(С) Актуальні питання нейрохірургії та церебро-васкулярної патології IX
(С) Охорона праці в галузі III
(С) Технічна безпека роботи з медичною апаратурою III
(С) Паліативна та хоспісна медицина XI
(С) Предпухлинні захворювання різних локалізацій XI
(С) Професійні хвороби X
(С) Основи клініко-лабораторної діагностики X
(С) Судова медицина. Медичне право України VIII
(С) Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин VIII
(С) Фізична реабілітація, спортивна медицина VII
(С) Фізична та реабілітаційна медицина VII