Обов’язкові компоненти МЕДИЦИНА

 

Код н/д

Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики. Кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Семестр

1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки

ОК1 Анатомія людини 12,0 I, II
ОК2 Біологічна та біоорганічна хімія 8,0 II, III
ОК3 Гістологія, цитологія і ембріологія 9,0 I, II
ОК4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3,0 VI
ОК5 Латинська мова 3,0 I
ОК6 Медична біологія 5,0 I, II
ОК7 Медична деонтологія 3,0 I
ОК8 Медична інформатика 3,0 II
ОК9 Медична хімія 3,0 I
ОК10 Мікробіологія, вірусологія та імунологія 6,0 III, IV
ОК11_(Основи педагогіки)
ОК11 (Укр мова)
Основи педагогіки в вищій школі / Українська мова як іноземна 3,0 IV
ОК12 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0 I
ОК13 Фізіологія 7,0 III, IV
ОК14 Філософія з циклом академічної доброчесності 3,0 I
1.2.Цикл дисциплін професійної підготовки
ОК15 Акушерство і гінекологія 10,0 VII, IX, ХІІ
ОК16 Анестезіологія та інтенсивна терапія 3,0 X
ОК17(4курс)
ОК17(5курс)
ОК17(6курс)
Внутрішня медицина 19,0 VII, IX, ХІІ
ОК18 Гігієна 5,0 III, ХІІ
ОК19_(Сим мед)

ОК19_(Анест)

Екстрена медицина, з циклом невідкладні стани в медицині 3,0 IX
ОК20 Епідеміологія з курсом доказової медицини 3,0 ХІІ
ОК21 Загальна практика (Сімейна медицина) 3,0 ХІІ
ОК22 Загальна хірургія 5,0 V, VІ
ОК23 (Інф хв 5курс)
ОК23 (Інф хв 6курс)
ОК23_(Дит інф хв 6курс)
Інфекційні хвороби з циклом дитячі інфекційні захворювання 7,0 X, ХІІ
ОК24 Неврологія 4,0 VІІІ
ОК25 Онкологія 3,0 X
ОК26 Оториноларингологія 3,0 VІІ
ОК27 Офтальмологія 3,0 VІІІ
ОК28 Патоморфологія 7,0 V, VІ
ОК29 Патофізіологія 7,0 V, VІ
ОК30(Пед4курс)
ОК30(ПедНевідкл стани_5курс)
ОК30_(ПедНевідкл стани_4курс)
ОК30 (Пед_6 курс)
ОК30 (Пед_5 курс)
Педіатрія, з циклом невідкладні стани в педіатрії 16,0 VІІ, ІХ, ХІ
ОК31 (2 курс)
ОК31 (4 курс)
ОК31 (5 курс)ОК31_(Іноз 2курс) ОК31_(Іноз 4курс) ОК31_(Іноз 5курс)
Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я». Спеціальність «Медицина» / Українська мова як іноземна 10,0 ІІІ, VII, X
ОК32 Пропедевтика внутрішньої медицини 5,0 V, VІ
ОК33 Пропедевтика педіатрії 5,0 V, VІ
ОК34 Психіатрія, наркологія 3,0 VІІІ
ОК35 (2 курс)
ОК35 (5 курс)
Радіологія з радіаційною медициною 5,5 III, IV, X
ОК36 Соціальна медицина. Громадське здоров’я 3,0 IV
ОК37 Травматологія і ортопедія 3,0 X
ОК38 Управління охороною здоров’я 3,0 XII
ОК39 Урологія 3,0 VІІІ
ОК40 Фармакологія 7,0 V, VІ
ОК41 Фтизіатрія 3,0 X
ОК42 (Хір_4курс) ОК42 (Хір_6курс)
ОК42 (Хір_5курс) ОК42_(Дит хір 5курс)
Хірургія з дитячою хірургією 17,5 VІІ, ІХ, X, ХІ
1.3.Цикл дисциплін практичної підготовки
ОК43_(Проп вн хв)
ОК43_(Заг та військ хір)
ОК43_(Пропед пед)
Догляд за хворими (практика) 6,0 IV
ОК44 Симуляційна медицина (догляд за хворими) 3,0 IV
ОК45_(Пропед внутр хв)
ОК45_(Пропед пед)
ОК45_(Заг та військ хір)
Сестринська справа (практика) 6,0 V
ОК46_(Ак та гін)
ОК46_(Хір) ОК46_(Пед) ОК46_(Внутр мед)
Виробнича лікарська практика 8,0 VІІІ
ОК47_(Ак та гін) ОК47_(Хір) ОК47_(Пед) ОК47_(Внутр мед) Виробнича поліклінічна лікарська практика 4,0 IX
ОК48 Симуляційна медицина 3,0 XI