Обов’язкові компоненти МЕДИЦИНА

Перелік обов’язкових дисциплін за освітньо-професійною програмою «Медицина» підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина» (С – Силабус)

Обов’язкові компоненти Семестр
Цикл дисциплін загальної підготовки
(С) Анатомія людини I, II, III
(С) Біологічна та біоорганічна хімія II, III, IV
(C) Гістологія, цитологія і ембріологія II, III
(С) Іноземна мова I, II
(С) Латинська мова I, II
(С) Медична біологія I, II
(C) Медична хімія I
(С) Мікробіологія, вірусологія та імунологія IV, V
(С) Українська мова (за професійним спрямуванням) I
(С) Фізіологія III, IV
Цикл дисциплін професійної підготовки
(С) Акушерство і гінекологія VII, IX, XII
(С) Анестезіологія та інтенсивна терапія X
(С)

(С)

(С)

Внутрішня медицина VIII,

X,

XI

(С) Гігієна IV, V, XII
(С) Дитячі інфекційні захворювання XI
(С) Екстрена та невідкладна медична допомога IX
(С) Загальна хірургія V, VI
(С )

(С)

Інфекційні хвороби X,

XII

(С) Клінічна фармакологія IX
(С) Неврологія VIII
(С) Онкологія IX
(С) Оториноларингологія VII
(С) Офтальмологія VIII
(С) Патоморфологія V, VI
(С) Патофізіологія V, VI
(С)

(С)

(С)

Педіатрія, в т.ч. невідкладні стани в педіатрії VIІ,

X,

XII

(С) Пропедевтика внутрішньої медицини V, VI
(С) Пропедевтика педіатрії V, VI
(С) Психіатрія, наркологія VIII
(С) Радіологія V, VI
(С) Симуляційна медицина XI
(С) Соціальна медицина. Громадське здоров’я VI, VIII
(С) Травматологія і ортопедія IX
(С) Урологія VIII
(С) Фармакологія V, VI
(С) Фтизіатрія X
(С)

(С)

(С)

Хірургія VII,

IX,

XI

(С)

(С)

(Свійськ.хір.)

Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я». Спеціальність «Медицина» V,

VII,

X

(С) Радіаційна медицина IX
(С) Дитяча хірургія X
(Спед, Спроп. вн.хв.)

(Схір)

 

Догляд за хворими (практика)  

III,

IV

 

(Спед, Схір, Спроп.вн. хв) Сестринська практика VI
(Схір, Спед,

Сак. та гін., Свн.хв.)

Виробнича лікарська практика VII
(Спед, Свн.хв.,

С ак. та гін.)

(Схір)

Виробнича поліклінічна лікарська практика IX