Архів

Проєкт створення громадської організації «Міжнародна асоціація випускників Одеського національного медичного університету»

Проєкт Положення про підготовче відділення міжнародного факультету

ТИПОВЕ положення про вчену раду факультету

ТИПОВЕ положення про факультет

Типове положення про кафедру (проєкт)

Проєкт Положення про клінічну кафедру

Проєкт Положення про рейтинг НПП

Проєкт_Освітньо-наукової програми_Педіатрія_Третій освітньо-професійний рівень 2021

Проект_Програми_Стоматологія_третього рівня вищої освіти_ОНМедУ_2020

Проект Освітньо-наукової програми_Медицина_третього рівня вищої освіти_ОНМедУ_2020

Проект Освітньо-наукової програми_Педіатрія_третього рівня вищої освіти_ОНМедУ_2020

Проект Освітньо-наукової програми_Фармація_третього рівня вищої освіти_ОНМедУ_2020

Проект ОПП ОНМеду Медицина

Проект ОПП ОНМедУ Стоматологія 

Проект ОПП ОНМедУ Фармація, промислова фармація