Медичний факультет №1

Історія медичного факультету №1

Відео про нас

15 кафедр
287 викладачів
1371 студентів

Керівництво факультета

Волянська Алла Георгіївна Декан Доктор медичних наук, професор
Уманський Дмитро Олександрович Заступник декана Кандидат медичних наук, доцент

Вчена рада факультета

Волянська Алла Георгіївна Голова Вченої ради Доктор медичних наук, професор
Мацегора Ніна Анатоліївна Заступник голови Вченої ради Професор, завідувач кафедри фтизіопульмонології
Левицька Неля Анатоліївна Секретар Вченої ради Доцент
Гончарук Сергій Федорович Завідувач кафедри клінічної імунології, генетики та медичної біології Професор
Тірон Оксана Іванівна Завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Доцент
Грузевський Олександр Анатолійович Доцент, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології
Гладчук Ігор Зіновійович Професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1
Якименко Олена Олександрівна Професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб і терапії
Штанько Василь Андрійович Доцент, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2
Золотарьова Наталія Артемівна Професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 4
Запорожченко Борис Сергійович Професор, завідувач кафедри хірургії № 2
Венгер Людмила Віленівна Професор, завідувач кафедри очних хвороб
Стоєва Тетяна Вікторівна Професор, завідувач кафедри педіатрії № 2
Лебедюк Михайло Миколайович Професор, завідувач кафедри дерматології та венерології
Майданюк Володимир Павлович Доцент, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини
Антоненко Петро Борисович Професор кафедри фармакології та фармакогнозії
Тарабрін Олег Олександрович Професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
Малиновський Андрій Володимирович Доктор медичних наук, завідувач кафедри роботизованої та ендоскопічної хірургії
Уманський Дмитро Олександрович Доцент, заступник декана факультета
Чернова Тетяна Михайлівна Доцент, завуч кафедри психіатрії та наркології
Ярмула Костянтин Антонович Доцент, завуч кафедри професійної патології, клінічної лабораторної та функціональної діагностики
Шаніна Ольга Сергіївна Старший викладач
Котова Вікторія Олегівна Голова студентського самоврядування факультету
Триморуш Данило Степанович Студент 5 курсу
Лоза Олександр Олександрович Студент 4 курсу

Студентська рада факультета

Котова Вікторія Олегівна Голова Студентської ради факультету
Кобилянський Микола Віталійович Замісник голови студентської ради
Гених Анна Олексіївна Секретар студентської ради
Кобилянський Микола Віталійович Голова комісії з науково-дослідницької роботи
Чебаненко Марія Павлівна Голова комісії з навчально-виховної роботи
Лоза Олександр Олександрович Голова комісії з соціально-побутової роботи
Бугайченко Юлія Сергіївна Голова комісії з санітарно-просвітницької роботи
Ткаченко Максим Юрійович Голова комісії з спортивно-оздоровчої роботи
Фільчук Марина Миколаївна Голова комісії з культурно-масової роботи
Щербакова Валерія Володимирівна Голова комісії з інформаційної роботи
Ладиженська Валерія Олександрівна Голова комісії з міжнародних зв’язків