Медичний факультет №1

Історія медичного факультету №1

План роботи Вченої ради МФ1 на 2023-2024 н.р

13 кафедр
287 викладачів
1371 студентів

Керівництво факультета

Волянська Алла Георгіївна Декан Доктор медичних наук, професор
Ларсон Лариса Миколаївна Заступник декана Асистент
Панчук Еліна Анатоліївна Заступник декана Асистент

Вчена рада факультета

Волянська Алла Георгіївна Голова Вченої ради Доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології
Опря Євген Васильович Заступник голови Вченої ради, завідувач кафедри психіатрії та наркології Професор
Левицька Неля Анатоліївна Секретар Вченої ради, доцент кафедри медичної біології та хімії Доцент
Ларсон Лариса Миколаївна Заступник декана, асистент кафедри гістології, цитології, ембріології та патологічної морфології з курсом судової медицини
Панчук Еліна Анатоліївна Заступник декана, асистент кафедри акушерства та гінекології
Каштальян Михайло Арсенійович Завідувач кафедри загальної, дитячої та військової хірургії з курсом урології Заслужений лікар України, професор
Ситнікова Варвара Олександрівна Завідувач кафедри гістології, цитології, ембріології та патологічної морфології з курсом судової медицини Професор
Аряєв Микола Леонідович Завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Член-кореспондент НАМН України, професор
Величко Валентина Іванівна Завідувач кафедри сімейної медицини та поліклінічної терапії Професор
Буднюк Олександр Олександрович Завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів Професор
Якименко Олена Олександрівна Завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб і терапії Професор
Штанько Василь Андрійович Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Доцент
Венгер Людмила Віленівна Завідувач кафедри офтальмології Професор
Лебедюк Михайло Миколайович Завідувач кафедри дерматології та венерології Професор
Майданюк Володимир Павлович Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Доцент
Ігнатьєв Олександр Михайлович Завідувач кафедри професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології Професор
Рогачевський Олександр Петрович Завідувач кафедри симуляційних медичних технологій Доцент
Антоненко Петро Борисович Професор кафедри фармакології та фармакогнозії
Чернова Тетяна Михайлівна Завуч кафедри психіатрії та наркології Доцент
Ладиженська Валерія Олександрівна Голова первинної профспілкової організації студентів ОНМедУ
Матюшенко Софія Пилипівна Голова студентської ради факультету
Деревягін Ярослав Олександрович Студент 6 курсу

Студентська рада факультета

Матюшенко Софія Пилипівна Голова студентської ради факультету
Письменний Кирило Дмитрович Заступник голови студентської ради
Сусленко Анастасія Михайлівна Секретар студентської ради
Сабат Анастасія Анатоліївна Голова комісії з науково-дослідницької роботи
Перчик Анастасія Олександрівна Голова комісії з навчально-виховної роботи
Гончарук Анатолій Андрійович Голова комісії з соціально-побутової роботи
Лисенко Анатолій Сергійович Голова комісії з санітарно-просвітницької роботи
Глущенко Євген Євгенійович Голова комісії з спортивно-оздоровчої роботи
Крантова Марія Сергіївна Голова комісії з культурно-масової роботи
Осмоловська Ірина Іванівна Голова комісії з інформаційної роботи
Письменний Кирило Дмитрович Голова комісії з міжнародних зв’язків