Медичний факультет №1

Історія медичного факультету №1

План роботи Вченої ради МФ1 на 2023-2024 н.р

17 кафедр
287 викладачів
1371 студентів

Керівництво факультета

Волянська Алла Георгіївна Декан Доктор медичних наук, професор
Ларсон Лариса Миколаївна Заступник декана Асистент
Панчук Еліна Анатоліївна Заступник декана Асистент

Вчена рада факультета

Волянська Алла Георгіївна Голова Вченої ради Доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології
Левицька Неля Анатоліївна Секретар Вченої ради Доцент
Ларсон Лариса Миколаївна Заступник декана, асистент кафедри судової медицини
Панчук Еліна Анатоліївна Заступник декана, асистент кафедри акушерства та гінекології
Каштальян Михайло Арсенійович Завідувач кафедри загальної, дитячої та військової хірургії з курсом урології Заслужений лікар України, професор
Ситнікова Варвара Олександрівна Завідувач кафедри гістології, цитології, ембріології та патологічної морфології з курсом судової медицини Професор
Аряєв Микола Леонідович Завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Член-кореспондент НАМН України, професор
Опря Євген Васильович Завідувач кафедри психіатрії та наркології Професор
Величко Валентина Іванівна Завідувач кафедри сімейної медицини та поліклінічної терапії Професор
Буднюк Олександр Олександрович Завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів Професор
Якименко Олена Олександрівна Завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб і терапії Професор
Штанько Василь Андрійович Завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Доцент
Венгер Людмила Віленівна Завідувач кафедри очних хвороб Професор
Лебедюк Михайло Миколайович Завідувач кафедри дерматології та венерології Професор
Майданюк Володимир Павлович Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Доцент
Антоненко Петро Борисович Професор кафедри фармакології та фармакогнозії
Малиновський Андрій Володимирович Завідувач кафедри роботизованої та ендоскопічної хірургії Доктор медичних наук
Чернова Тетяна Михайлівна Завуч кафедри психіатрії та наркології Доцент
Ярмула Костянтин Антонович Завуч кафедри професійної патології, клінічної лабораторної та функціональної діагностики Доцент
Гусейнова Лейла Голова студентського самоврядування факультету
Котова Вікторія Олегівна Голова студентського самоврядування факультету
Ладиженська Валерія Олександрівна голова первинної профспілкової організації студентів ОНМедУ
Триморуш Данило Степанович Студент 6 курсу
Лоза Олександр Олександрович Студент 6 курсу

Студентська рада факультета

Матюшенко Софія Пилипівна Голова Студентської ради факультету
Письменний Кирило Дмитрович Заступник голови студентської ради
Сусленко Анастасія Михайлівна Секретар студентської ради
Сабат Анастасія Анатоліївна Голова комісії з науково-дослідницької роботи
Перчик Анастасія Олександрівна Голова комісії з навчально-виховної роботи
Гончарук Анатолій Андрійович Голова комісії з соціально-побутової роботи
Лисенко Анатолій Сергійович Голова комісії з санітарно-просвітницької роботи
Глущенко Євген Євгенійович Голова комісії з спортивно-оздоровчої роботи
Крантова Марія Сергіївна Голова комісії з культурно-масової роботи
Осмоловська Ірина Іванівна Голова комісії з інформаційної роботи
Письменний Кирило Дмитрович Голова комісії з міжнародних зв’язків