Історія медичного факультету №1

Медичний факультет № 1 бере свій початок з 1998 року, коли рішенням Вченої Ради медичний факультет Одеського державного медичного університету був розділений на 3 факультет у зв’язку з великою кількістю студентів. Першим деканом став доцент Цвіговський В’ячеслав Михайлович. Станом на 1 вересня 1999 року контингент факультету налічував близько 700 студентів. До складу факультету входило 13 кафедр. Протягом 2002-2004 контингент студентів скоротився майже удвічі, однак, згодом спостерігалася тенденція до поступового збільшення кількості студентів, що навчаються. Станом на сьогодні на факультеті навчаються 1371 студент, які розподілені по 51 академічним групам.

На факультеті навчаються студенти за двома спеціальностями – «Лікувальна справа» та «Медицина».

На кафедрах, які сьогодні входять до складу медичного факультету № 1, працювали корифеї та засновники вітчизняної медичної науки та практики, видатні організатори медичної служби України, які зробили неоціненний внесок у розвиток і становлення університету в країні та на теренах усього світу. Завдяки їм в університеті склалися і продовжують успішно діяти відомі науково-педагогічні школи, продовжувачами яких сьогодні є провідні вчені кафедр медичного факультету № 1:

акушерсько-гінекологічна, заснована та розвинена видатними вченими Агароновим А.М., Малим А.І., Куколєвим Я.В., Рембезом І.М., Шилейко В.А., академіком НАМН України Запорожаном В.М.;

офтальмологічна, заснована у 1903 році відомим вченим Головіним С.С., продовжувачем ідей якого став академік Філатов В.П. Успіхи школи тісно пов’язані з іменами професорів Кальфа С.Ф., Черкасова І.С., Логая І.М., з.д.н.т. України Венгер Г.Ю.;

патофізіологічна пов’язана з ім’ям Підвисоцького В.В. – декана медичного факультету з 1900 по 1905 та завідувача кафедри патофізіології та гістології. За допомогою меценатів йому вдалося організувати і побудувати клініку дитячих хвороб;

мікробіологічна, пов’язана з діяльністю таких людей як Тарасевиц Л.А., Щастний С.М. — перший завідувач кафедрою мікробіології з 1921 р., Гамалєя М.Ф., Богомолець О.О., Єлін В.Л., Мінервін С.М. та Заболотний Д.К., який з 1922 – 23 рр. завідував кафедрою мікробіології і кафедрою епідеміології, короткий час був директором Одеського медичного інституту.

гістологічна. Першим завідуючим кафедри гістології у 1900 р. став Підвисоцький В.В., їм було опубліковано близько 90 наукових робіт.  Він брав участь в діяльності Суспільства Одеських лікарів, був головою Одеського бальнеологічного суспільства, членом Одеської санітарно-виконавчої комісії з поліпшення санітарного нагляду міста, сприяв створенню в Одесі станції швидкої допомоги. Історія кафедри пов’язана з такими видатними діячами як Маньновський О.Ф., Воронін В.В., Третяків Д.К., Жмайлович Ф.М., Янішевський В.Е., Заєвлошин М.М., Кардасевич Б.І., Авербург В.В., Шахов С.Д., Зайцев Н.Д., Пчеляков В.Ф., Напханюк В.К.

 

Склад першої Вченої ради медичного факультету № 1

Голова Вченої Ради – В. М. Цвіговський

Заступник голови – проф. Є. В. Нікітін

Секретар – доц. І. М. Годзієва

Члени Вченої ради: проф. Ю. І. Бажора, асист. В. В. Вальда, проф. В. Ф. Венгер, проф. А. С. Владика, доц. Г. Г. Єрьомкіна, проф. О. І. Жаров, д. м. н. О. Б. Зубков, проф. В. Й. Кресюн, проф. В. Ф. Нагорна, проф. В. М. Соколов, проф. В. С. Соколовський, проф. А. М. Солдатова, проф. В. В. Степула, доц. Б. М. Стречень, проф. О. А. Шандра, ст. н. с. С. В. Щербаков, проф. В. М. Юрлов

Кафедри, які увійшли до медичного факультету № 1 на момент його формування:

 1. Акушерства і гінекології
 2. Госпітальної терапії
 3. Загальної хірургії
 4. Інфекційних хвороб з епідеміологією
 5. Клінічної імунології, генетики та медичної біології
 6. Фармакології з клінічною фармакологією
 7. Нормальної фізіології
 8. Променевої діагностики і терапії
 9. Онкології
 10. Спортивної медицини і валеології
 11. Ортопедії, травматології та військово-морської хірургії
 12. Економіки
 13. Іноземних мов

Загалом на кафедрах факультету працюють 287 викладачів, з них вчене звання професора мають 34 особи, вчене звання доцента – 91 особа; науковий ступінь доктора наук мають 42 особи, кандидата наук – 152 особи.

Декани медичного факультету № 1 та їх заступники (за роки існування):

Цвіговський В’ячеслав Михайлович декан 1998-2002 р.р.

Вальда Володимир Володимирович заступник декана 1998-2001 р.р.

Марічереда Валерія Геннадіївна заступник декана 2001-2002 р.р.

Зубаренко Олександр Всеволодович декан 2003-2008 р.р.

Кухар Наталія Миколаївна заступник декана 2003-2008 р.р.

Міщенко Василь Васильович  декан 2008-2010 р.р.

Котюжинська Світлана Георгіївна заступник декана 2008-2010 р.р.

Ульянов Вадим Олексійович декан 2010-2015 р.р.

Бабієнко Володимир Володимирович заступник декана 2010-2011 р.р.

Комлєвой Олександр Миколайович  заступник декана 2011-2016 р.р.

Цвіговський В’ячеслав Михайлович декан 1998-2002 р.р.
Вальда Володимир Володимирович заступник декана 1998-2001 р.р.
Марічереда Валерія Геннадіївна заступник декана 2001-2002 р.р.
Зубаренко Олександр Всеволодович декан 2003-2008 р.р.
Кухар Наталія Миколаївна заступник декана 2003-2008 р.р.
Міщенко Василь Васильович декан 2008-2010 р.р.
Котюжинська Світлана Георгіївна заступник декана 2008-2010 р.р.
Ульянов Вадим Олексійович декан 2010-2015 р.р.
Бабієнко Володимир Володимирович заступник декана 2010-2011 р.р.
Комлєвой Олександр Миколайович заступник декана 2011-2016 р.р.