Міжнародний день води

22 березня щороку оголошується Міжнародним днем води.

Ця дата була запроваджена Генеральною Асамблеєю ООН в 1993 році (резолюція № А/RES/47/193 «Проведення Міжнародного дня водних ресурсів»). Резолюцією відзначено важливість водних ресурсів у розвитку економічної діяльності та соціального добробуту.

Також рекомендовано цього дня проводити заходи, присвячені підвищенню інформованості громадськості стосовно важливості збереження та освоєння водних ресурсів. Метою проведення заходів, присвячених цій даті, є привернення уваги до проблем якості питної води, необхідності охорони водних ресурсів та їх раціонального використання. Саме цим питанням присвячена нова наукова праця завідувача кафедри гігієни та медичної екології Одеського національного медичного університету, доктора медичних наук, професора Володимира Бабієнка, яка вийшла у світ у співавторстві з доктором медичних наук Андрієм Мокієнком. Ця робота – друга на пострадянському просторі спроба авторів максимально повно подати аналіз проблеми забезпечення людства в XXI столітті чистою питною водою. Особлива увага авторів – вирішенню питання якісного водопостачання Одеського регіону.