Історія кафедри педіатрії №3 з післядипломною підготовкою

Кафедра педіатрії №3 з післядипломною підготовкою ОНМедУ була створена у 2014 році. Очолює кафедру з.д.н.т., д.м.н., професор Зубаренко Олександр Всеволодович, учень академіка Б.Я. Резніка. Основним напрямком його наукової діяльності є удосконалення питань комплексної терапії дітей з захворюваннями органів дихання та травлення, питань реабілітації з застосовуванням фізичних факторів, ліпосом.

За участю професора Зубаренка О.В. співробітниками кафедри педіатрії №3 з післядипломною підготовкою підготовлено навчальний посібник «Педіатрія (кардіологія та нефрологія) », «Педіатрія (гастроентерологія та патологія раннього віку)», навчально-методичні видання «Новорожденный ребенок в практике семейного врача», «Грудной ребенок в практике семейного врача», «Практические навыки в работе педиатра и семейного врача», «Неоложные состояния в педиатрии».

Тематика науково-дослідної роботи кафедри присвячена актуальним питанням сучасної педіатрії.

За результатами виконаних робіт за звітний період надруковано багато наукових статей та тез, зроблено доповідей у вітчизняних та закордонних фахових медичних виданнях, підготовлені з грифом МОЗ України методичних рекомендацій, інформаційні листи.

На кафедрі педіатрії № 3 з післядипломною підготовкою проходять навчання лікарі-інтерни-педіатри, лікарі-інтерни-неонатологи Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Також на кафедрі на циклі «Педіатрія» навчаються лікарі-інтерни загальної практики. Окрім того, кафедра проводить цикли стажування, тематичного удосконалення та передатестаційні цикли для лікарів-педіатрів та лікарів-неонатологів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.