Кафедри

Кафедри загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін           

 1. Іноземних мов
 2. Суспільних наук
 3. Філософії та біоетики

 

Кафедри медико-біологічного профілю        

 1. Анатомії людини
 2. Патологічної анатомії з секційним курсом
 3. Біофізики, інформатики і медичної апаратури
 4. Гістології, цитології та ембріології
 5. Загальної та клінічної патологічної фізіології
 6. Загальної та клінічної фармакології
 7. Клінічної імунології, генетики і медичної біології
 8. Симуляційної медицини
 9. Медичної хімії
 10. Мікробіології, вірусології та імунології
 11. Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології
 12. Фізіології

Кафедри медико-профілактичного профілю              

 1. Гігієни та медичної екології
 2. Соціальної медицини, громадського здоров’я та медичного права
 3. Загальної та клінічної епідеміології та біобезпеки
 4. Професійної патології, клінічної, лабораторної та функціональної діагностики
 5. Психології

 

Кафедри терапевтичного профілю    

 1. Внутрішньої медицини № 1 з курсом серцево-судинної патології
 2. Внутрішньої медицини № 2
 3. Внутрішньої медицини № 3
 4. Внутрішньої медицини № 4
 5. Дерматології та венерології
 6. Загальної практики
 7. Реабілітаційної медицини
 8. Інфекційних хвороб
 9. Неврології
 10. Пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії
 11. Медицини катастроф і військової медицини
 12. Сімейної медицини та загальної практики
 13. Фтизіопульмонології
 14. Психіатрії та наркології

 

Кафедри хірургічного профілю           

 1. Акушерства та гінекології № 1
 2. Акушерства та гінекології № 2
 3. Анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою
 4. Загальної та військової хірургії
 5. Оториноларингології
 6. Променевої діагностики, терапії та радіаційної медицини
 7. Офтальмології
 8. Травматології та ортопедії
 9. Урології та нефрології
 10. Хірургії № 1 з післядипломною підготовкою
 11. Хірургії № 2 з курсом дитячої хірургії
 12. Хірургії № 3 з курсом нейрохірургії
 13. Хірургії № 4 з курсом онкології
 14. Дитячої хірургії
 15. Судової медицини
 16. Роботизованої та ендоскопічної хірургії

 

Кафедри педіатричного профілю      

 1. Пропедевтики педіатрії
 2. Педіатрії № 1
 3. Педіатрії № 2
 4. Педіатрії №3 з післядипломною підготовкою
 5. Дитячих інфекційних хвороб

 

Кафедри стоматологічного профілю

 1. Терапевтичної стоматології
 2. Хірургічної стоматології
 3. Ортопедичної стоматології
 4. Загальної стоматології
 5. Стоматології дитячого віку
 6. Ортодонтії

 

Кафедри фармацевтичного профілю

 1. Організації та економіки фармації
 2. Фармакогнозії
 3. Технології ліків
 4. Фармацевтичної хімії
 5. Загальної фармації