Засідання Вченої ради

15 жовтня 2020 року у змішаному режимі (онлайн та оффлайн) відбулося чергове засідання Вченої ради ОНМедУ.
На початку засідання Голова Вченої ради академік Валерій Миколайович Запорожан вручив співробітникам атестати вчених звань (один атестат професора і дванадцять атестатів доцента). Також багато науковців отримали патенти на винахід і на корисну модель.
Після привітальних слів Вчений секретар О. Л. Аппельханс спільно із головою Вченої ради В. М. Запорожаном оголосили кандидатури на обрання за конкурсом декана фармацевтичного факультету і дев’ятьох завідувачів кафедр, що їх рекомендувала Конкурсна комісія університету. Усі кандидатури були підтримані таємним голосуванням. Також Вченою радою були схвалені пропозиції Конкурсної комісії щодо призначення професорів та доцентів кафедр.
25 листопада 2020 року в ОНМедУ буде проведено вибори ректора. Голова Організаційного комітету з виборів ректора ОНМедУ професор Ф. І. Костєв повідомив, що у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в нашій країні, Організаційний комітет розробив Додаток до «Положення про порядок проведення виборів Одеського національного медичного університету», який регламентує захист учасників виборчого процесу в період епідемії. Вчена рада одноголосно затвердила Додаток.
Голова студентського самоврядування Анастасія Громадченко доповіла основні тези «Положення про порядок обрання представників з числа студентів, які мають право брати участь у виборах ректора Одеського національного медичного університету». Вчена рада затвердила це Положення одноголосно.
Виконувач обов’язків проректора з науково-педагогічної роботи, професор О. А. Шандра доповів про призначення опонентів виконаної дисертаційної роботи, утворення разової спеціалізованої Ради та призначення Голови спеціалізованої Ради. Він роз’яснив присутнім про зміни щодо спеціалізованих рад. Так, сьогодні є можливість організувати в ОНМедУ разові спеціалізовані ради за різними науковими напрямами. Найголовніше — це дотримання трьох умов. По-перше, членами таких рад повинні бути штатні співробітники, по-друге, Голови та рецензенти ради не повинні мати спільних публікацій з дисертантами, і, по-третє, треба мати щонайменше три публікації за науковим напрямом та одну публікацію у видання, які індексуються в наукових системах Scopus або Web-of-science.
Професор О. А. Шандра запропонував кандидатуру Відповідальної особи для організації роботи з національною агенцією забезпечення якості освіти з акредитації аспірантури в ОНМедУ. Вчена рада проголосувала одностайно за кандидатуру П. Б. Антоненка, професора кафедри фармакології та фармакогнозії.
Черговим питанням порядку денного стало затвердження проекту створення Міжуніверситетського навчально-науково-виробничого комплексу здорового харчування. Проректор з науково-педагогічної роботи, професор В. Г. Марічереда повідомила, що цей проект було створено ОНМедУ та Академією харчових технологій з метою покращання здоров’я населення Одеси. Наукові дослідження, що проводитимуться в рамках цього проекту, будуть спрямовані на розробку й впровадження здорового харчування дорослих і дітей. Вчена рада підтримала проект та пропозиції з його реалізації.
Наприкінці засідання Голова Вченої ради В. М. Запорожан висвітлив питання щодо соціального захисту співробітників і студентів: «Останнім часом у ЗМІ пішла хвиля критики на адресу медпрацівників, що вони не надають якісну медичну допомогу. Я підкреслюю, що в даному випадку це провина не медиків, а авторів медичної реформи, яка проводиться в Україні. На жаль, в усій країні ми не маємо можливості щось змінити в цьому напрямку, але можемо спробувати допомогти отримати безкоштовну діагностичну та медичну допомогу нашим співробітникам і студентам. Це – найважливіший соціальний напрямок роботи адміністрації ВНЗ. Тому я пропоную зобов’язати юридичну службу університету розглянути, обґрунтувати та надати чинності таким питанням, як створення страхової підтримки для співробітників і студентів ОНМедУ, забезпечення юридичної підтримки співробітників-клініцистів при виникненні проблемних питань з пацієнтами та їхніми родичами». Пропозиції В. М. Запорожана було схвалено одностайно.