Засідання Вченої ради 24.04.2024

24 квітня 2024 р. під головуванням академіка НАМН України Валерія Запорожана  відбулось засідання Вченої ради ОНМедУ, на якому було обговорено низку питань щодо поліпшення ефективності роботи закладу.

З метою оптимізації структури університету та залучення ширшого кола абітурієнтів головою Вченої ради Валерієм Запорожаном було запропоновано реструктурувати Підготовче відділення міжнародного факультету. «До нас надходить досить багато звернень від учнів випускних класів та їхніх батьків з проханням організувати підготовче відділення для бажаючих навчатись у нашому університеті. Тому пропоную виокремити з міжнародного факультету підготовче відділення у самостійний підрозділ. Таким чином, ми зможемо залучити до нашого університету не тільки іноземних студентів, а й вітчизняних», — зазначив голова Вченої ради. Пропозиція була підтримана членами Вченої ради.  Пропозиція була підтримана членами Вченої ради.

В. о. проректора з науково-педагогічної роботи Денис Давидов виступив з доповіддю «Аналіз готовності факультетів університету до державної атестації випускників». За його словами, проведено велику роботу для того, щоб кожен здобувач вищої освіти університету зміг успішно скласти компоненти першого та другого етапів єдиного державного кваліфікаційного іспиту: інтегровані тестові іспити «Крок1»,  «Крок2», іспит з англійської мови професійного спрямування та ОСКІ. «Протягом усього року на всіх факультетах проводяться заходи підготовки до складання ліцензійних тестових іспитів: організовано консультації викладачів кафедр, на офіційному сайті ОНМедУ розміщено колекції буклетів, використовується освітній модуль для підготовки до складання іспитів «Крок» на сайті Центру тестування. Починаючи від жовтня 2023 року розпочато відпрацювання практичних навичок на базі НВК Інноваційних технологій навчання та інформації, а також на клінічних базах кафедр. Отримані високі результати складання «КРОК-1» зі спеціальності «Стоматологія» дають надію, що показники іспитів у студентів за іншими спеціальностями будуть не гіршими», — наголосив Денис Давидов. За результатами розгляду цього питання прийнято рішення ввести результати складання компонентів першого та другого етапів єдиного державного кваліфікаційного іспиту до показників визначення рейтингу кафедр та ключових показників ефективності (KPI) завідувачів кафедр ОНМедУ.

Відповідальний секретар Приймальної комісії доцент Геннадій Степанов доповів про Правила прийому здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти на навчання до ОНМедУ у 2024 році.

Вчена рада затвердила кілька важливих документів: «Правила прийому до Одеського національного медичного університету в 2024 році», «Положення про приймальну комісію Одеського національного медичного університету у 2024 році», Положення Освітнього центру «Крим-Донбас-Україна» в Одеському національному медичному університеті, освітньо-професійну програму «Практична психологія» за спеціальністю 053 «Психологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, навчальний план денної та заочної форм навчання за цією освітньою програмою в Одеському національному медичному університеті, Положення щодо інформаційної політики університету.

Також Вчена рада підтримала створення разових спеціалізованих рад із захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня «доктор філософії» та рекомендувала до друку навчальний посібник, збірник науково-педагогічного підвищення кваліфікації та монографію, розроблені за участю співробітників університету.