Професор А. В. Малиновський: “Молодим лікарям необхідно відвідувати наші дистанційні післядипломні заходи!”

В теперішній час, в умовах наростаючої пандемії COVID-19, дистанційні заняття необхідно проводити не тільки зі студентами та інтернами, а також із курсантами післядипломної освіти.

Наш університет швидко відреагував на виклик сьогодення і ще навесні 2020 року запровадив якісну дистанційну освіту. Кафедра роботизованої та ендоскопічної хірургії вже третій рік на регулярній основі проводить шестиденні цикли ТВ «Основи лапапроскопічної хірургії», побудовані за міжнародними принципами інтенсивного курсу. Курсанти слухають лекції, відпрацьовують практичні навички на кращих в світі симуляторах LapMentor III (Simbionix) та тренажерах-коробках Simulab, а також асистують на операціях. З іншого боку, на кафедрі запроваджена в рутинну практику трансляція операцій в аудиторію зі студентами. Користуючись цим досвідом, ми вирішили запровадити онлайн-варіант наших курсів.

На початку цієї роботи,  24 квітня 2020 року кафедра провела науково-практичний вебінар «Ключові особливості диссекції при лапароскопічній пластиці гриж стравохідного отвору діафрагми». Вебінар зібрав більше 100 учасників, в тому числі провідних спеціалістів нашої країни з цього виду операцій. Ціллю вебінару був ретельний розбір техніки операцій при грижах стравохідного отвору діафрагми на основі демонстрації відеозаписів наших операцій, а цільовою аудиторією були в основному молоді хірурги. Примітно те, що цей вебінар був одним з перших хірургічних онлайн-заходів, проведених в Україні. Вебінар дозволив нам відпрацювати саму технологію проведення заходів подібного плану, оцінити їх переваги та недоліки, проаналізувати та навчитися усувати певні технічні труднощі.

Наступним кроком було проведення двох дводенних базових післядипломних онлайн-курсів «Основи лапароскопічної хірургії». Перший, 18-19 травня 2020 року, був присвячений безпечній лапароскопічній холецистектомії, другий, 21-22 травня – базовим лапароскопічним операціям при грижах (TAPP та IPOM). Саме ці операції складають 70% усіх лапароскопічних операцій, що виконуються в повсякденній практиці, і саме з цих операцій починають самостійне виконання лапароскопічних втручань молоді хірурги. Таким чином, слухачами цього аналога наших традиційних курсів були інтерни, студенти старших курсів, аспіранти та молоді хірурги.

Під час кожного з вебінарів були прочитані якісні лекції з акцентом на основах лапароскопічних маніпуляцій та лапароскопічній анатомії, в тому числі анатомічних варіантах та аномаліях. До речі, наслідки технічних помилок при аномаліях жовчовивідних шляхів були продемонстровані учасникам курсів на віртуальних симуляторах! Також був показаний передовий досвід кафедри з використання флюоресцентної холангіографії при технічно важкій холецистектомії та використання 3D-лапароскопії при грижах. Відзначимо, що кафедра роботизованої та ендоскопічної хірургії ОНМедУ є піонером у використанні цих технологій в Україні. Другою частиною кожного з онлайн-курсів був детальний розбір техніки операції на основі створених на кафедрі учбових відеофільмів. Наприкінці учасники отримали сертифікати, відповівши на тестові завдання. В курсах приймали участь 60-70 молодих хірургів, і активність аудиторії в онлайн чаті була дуже високою.

Останнім кроком було проведення 23-24 вересня 2020 року аналогічного дводенного курсу з живою хірургією. В перший день була показана лапароскопічна інтраперитонеальна алопластика вентральної грижі (IPOM), а в другий день – лапароскопічна трансабдомінальна преперитонеальна алопластика пахової грижі (ТАРР). Традиційно, були ретельно розібрані всі етапи згідно міжнародних клінічних рекомендацій. Учасники мали можливість задати голосові запитання та отримати детальну відповідь прямо в процесі операції. Окрім трансляцій, були прочитані вищевказані лекції. Курсанти високо оцінили інформативність цього курсу та якість трансляції та інтерактиву.

Безперечно, в умовах сьогодення, коли будь-який переїзд та візит до медичного закладу чи конгрес-центру несе в собі великий ризик інфікування, проведення подібних базових дистанційних тренінгів є дуже корисним для починаючих хірургів. Адже мануальні навички лапароскопічних операцій кожний молодий хірург може отримувати в своїй операційній поруч зі своїми вчителями, а також самостійно на сконструйованій тренувальній коробці, навідь вдома. А ось дізнатись, як виконувати певні операції згідно міжнародних стандартів, побачити різні «tips and tricks» та отримати цінні коментарі щодо технічних нюансів «з перших рук», перебуваючи вдома, вже складніше. Наші курси надають молодим хірургам таку можливість. Важливо, що в Університетській клініці ОНМедУ є необхідна матеріально-технічна база для розвитку цього сучасного та корисного напрямку різними кафедрами університету.

Окрему вдячність наша кафедра виражає національному тренінг-центру «Center of surgical innovation» за плідну співпрацю.

Запрошуємо молодих лікарів відвідувати наші дистанційні післядипломні заходи!