Навчальний відділ

Положення про організацію освітнього процесу

Додаток положення про організацію освітнього процесу 

Плани роботи рад, деканатів, предметних циклових методичних комісій, громадських організацій університету у 2017/2018 навчальному році

Положення про рейтинг студентів

Положення про стипендіальне і матеріальне забезпечення осіб, які навчаються в ОНМедУ

Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів

Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2017/2018 навчальному році