Навчальний відділ

Положення про організацію освітнього процесу

Додаток положення про організацію освітнього процесу 

Плани роботи рад, деканатів, предметних циклових методичних комісій, громадських організацій університету у 2017/2018 навчальному році

Положення про призначення і виплати стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення особам, які навчаються в ОНМедУ (2018)

Положення про порядок формування рейтингу успішності студентів (2018)

Реєстри студентів щодо призначення академічної стипендії

Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів

Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2017/2018 навчальному році

Реэстр 1

Реэстр 2

Реэстр 3

Реэстр 4

Реэстр 5