Робоча програма «Молекулярна патологія»

Основним заходом, спрямованим на підвищення якості навчання, є відповідність теоретичної та практичної складових навчальної програми сучасним вимогам. Для оптимізації навчального процесу та підтримки наукових досліджень в Одеському національному медичному університеті в 2016 році було створено навчально-виробничу лабораторію молекулярної патології. Лабораторія обладнана з урахуванням вимог програми навчання:  вона забезпечує можливості для проведення науково-дослідницьких робіт та участі у виконанні міжнародних програм. Лабораторія має можливість проводити широкий спектр досліджень, включаючи гематологічні, загальноклінічні, біохімічні, медико-генетичні, а також вимірювання основних показників гемостазу, електролітів, газів крові, активності ферментів і гормонів, показників обміну білків, жирів, вуглеводів, а також дослідження SNP і геному. Лабораторія оснащена сучасним вимірювальним обладнанням, таким як дозатори, цифрові центрифуги, шафи та інші необхідні прилади.

Щоб краще засвоїти все, що акумулює лабораторія, було розроблено робочу програму «Молекулярна патологія» для студентів основних курсів. Згідно з цією програмою за визначеними темами студенти приходять на практичні заняття в лабораторію отримувати наглядно-практичні лабораторні навички.