Вітаємо наших колег з присудженням наукових ступенів та присвоєнням вчених звань!

Шановні колеги!

На сайті МОН оприлюднено Наказ №1290 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 30.11.2021 р.»

Вітаємо наших колег!

В науковому ступені кандидата медичних наук було затверджено двоє наших колег:
Ромак Олега Ігоровича (науковий керівник – професор Аппельханс О.Л.);
Філоненко Олену В’ячеславівну (науковий керівник – професор Юшковська О.Г.);

В науковому ступені кандидата фармацевтичних наук затверджений асистент кафедри загальної фармації з курсом клінічної фармакології Корольов Марат Валентинович (завідувач кафедри – професор Нікогосян Л.Р., науковий керівник – професор Громовик Б.М.).

Затверджені рішення спеціалізованої вченої ради Д 41.600.02 (голова ради – професор Рожковська Н.М., вчений секретар – професор Стоєва Т.В.) при присвоєння наукового ступеня доктора медичних наук:
Бічевській Р.Г.;
Їжі Г.М.

Вчене звання доцента присвоєно двом нашим колегам:
– по кафедрі урології та нефрології – кандидату медичних наук Зачеславському О.М.;
– по кафедрі хірургічної стоматології – кандидату медичних наук Пасечнику О.В.

Вчене звання професора присвоєно двом нашим колегам:
– по кафедрі акушерства і гінекології – доктору медичних наук Запорожченко М.Б.;
– по кафедрі загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки – доктору медичних наук ГолубятниковуМ.І.

Наші вітання всім шановним колегам, відзначеним вище!