Розпочалась реєстрація на складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

Шановні майбутні аспіранти та магістранти спеціальностей 053 Психологія, 073 Менеджмент!

Звертаємо Вашу увагу на те, що з 7 травня 2024 року в Одеському національному медичному університеті розпочалась реєстрація на складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), яка буде тривати до 29 травня 2024 року включно в Приймальній комісії ОНМедУ (вул. Ольгіївська, 13, каб. 4, з 10.00 до 16.00)

  • повідомлення про час і місце складання надійде до особистого кабінету абітурієнта до 17 червня 2024 року
  • тестування буде проводитися з 24 червня до 15 липня 2024 року

При подачі заявки оф-лайн вступник надає оригінали документів:

  • документа, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття цього номера: вони мають надати документ, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про номер);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу – для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації  № 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов);
  • фотокартки для документів (чорно-білої або кольорової) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

Для дистанційної реєстрації вступник має надіслати на електронну адресу Приймальної комісії [email protected] скановані копії (фотокопії) вищезазначених документів та заповнену заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом.

Важливе уточнення:

вступники до аспірантури, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF), що підтверджують знання мови на рівні не нижче ніж B2, надають оригінали сертифікату до Приймальної комісії для верифікації та внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Зазначені сертифікати розглядаються як еквівалент вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал. Такі вступники можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури і звільняються від складання ЄВІ.

За детальною інформацією звертатися за наступними контактами:

717-35-35
728-54-36

Чекаємо на Вас в Одеському національному медичному університеті!