VІ Міжнародна наукова конференція «Людина як цілісність: людське, позалюдське, надлюдське»

19 жовтня 2023 р. відбулася VІ Міжнародна наукова конференція «Людина як цілісність: людське, позалюдське, надлюдське» (у дистанційній формі). Організаторами виступили: кафедра філософії, біоетики та іноземних мов Одеського національно медичного університету, Міжнародна академія психосінергетики та альфології, кафедри філософії і загальної психології та психології розвитку особистості Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, а також КУ «Одеський міський Центр здоров’я» Одеської міської ради. Конференція вже декілька років входить у реєстр МОЗ України.

Метою конференції було і залишатиметься на майбутнє залучення наукової спільноти до трансдисциплінарної дискусії щодо проблем людського буття, стимулювання і підтримка науки в Україні, розвиток міжнародної співпраці. В конференції взяли участь 74 учасники з шести країн: Україна, Велика Британія, Ірак, Китай, Молдова, Польща. Було розглянуто низку теоретичних і практичних питань особистісного та суспільного буття людини в рамках сучасного соціально-гуманітарного та природничо-наукового дискурсів на секційних засіданнях за такими напрямами:

  1. Антропологічний вимір сучасного знання.
  2. Парадоксальність меж людського буття.
  3. Метафізичні та філософсько-методологічні рефлексії щодо людського, позалюдського, надлюдського.
  4. Проблеми цілісності людини в екстремальних умовах. Людина в умовах війни.
  5. Часові аспекти людського існування.
  6. Антропологічні проблеми сучасної медицини. Здоров’я та його складові в контексті сучасних викликів.
  7. Філософія і психологія трансфесіоналізму: потенціал самоздійснення освіченої людини.
  8. Юридичний вимір меж людського існування і діяльності.
  9. Проблеми підготовки майбутніх фахівців в контексті антропологічної кризи.

В рамках конференції відбулося засідання Круглого столу, присвяченого діяльності Брюссельської наукової школи.

За результатами V Міжнародної наукової конференції «Людина як цілісність: людське, позалюдське, надлюдське» заплановано вихід збірника матеріалів (очікується наприкінці грудня 2023 р.).