Відійшов у вічність професор Шандра Олексій Антонович

Відійшов у вічність наш колега, Вчитель, невтомний працівник, висококваліфікований фахівець, патріот Університету, багаторічний завідувач кафедри фізіології професор Шандра Олексій Антонович.

О.А. Шандра народився в с. Піщане Черкаської області. У 1975 р. він закінчив з відзнакою Одеський медичний  інститут ім. М.І. Пирогова, з якими пов‘язана вся подальша наукова та педагогічна діяльність і де він пройшов шлях від лідера наукового студентського гуртка, старшого лаборанта, асистента, доцента до професора кафедри патологічної фізіології. В 1977 р. він захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук, в 1986 р. доктора медичних наук. З 1989 р. Олексій Антонович очолює кафедру фізіології Одеського національного медичного університету.

О.А. Шандра у різні роки був вченим секретарем, деканом факультету, проректором з наукової роботи, головою спеціалізованої вченої ради Одеського медичного університету. У 1983 р. йому присуджено почесне звання «Заслужений винахідник УРСР», а в 1998 р. почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». На формування наукового та життєвого світогляду О.А. Шандри великий вплив справили його вчителі – голова та засновник міжнародного наукового товариства патофізіологів, академік ГМ. Крижанівський, та професор, Заслужений діяч науки і техніки України Р.Ф. Макулькін.

Висока кваліфікація дослідника й широка ерудиція науковця дозволили О.А. Шандрі виконати чимало актуальних досліджень, результати яких мають велике теоретичне та практичне значення. Він зробив вагомий внесок у вчення детермінанти, патологічної системи, епілептичної та антиепілептичної систем, причому принципове авторство та інтелектуальний пріоритет належить у відношенні до застосування принципу детермінанти до роботи кори головного мозку.

Значним розділом роботи, з яким також пов’язані найбільш важливі досягнення творчого шляху професора Шандри О.А. є розвиток принципів біоетики, докорінна переробка лабораторних практикумів з курсу фізіології, що дозволило ефективно інтегрувати принципи викладання дисципліни в єдиний міжнародний медичний освітній простір.

Більше ніж 30 років професор шандра О.А. очолював кафедру фізіології Одеського національного медичного університету. О.А. Шандрою опубліковано 370 наукових праць, з них 18 книг (монографій, підручників, посібників) та 52 свідоцтв та патентів на винаходи. Такі монографії, як «Кіндлінг та епілептична активність», «Ноцицепция и антиноцицепция (теория и практика)», «Дизрегуляция антиэпилептической системы» та підручники «Фізіологія» та «Physiology» (у співавторстві)  дістали широке визнання в нашій країні та за її межами. Наукові досягнення О.А. Шандри відзначено премією Ленінського комсомолу, а також міжнародною премією Говерса, та медаллю АН України ім. В. Підвисоцького. О.А. Шандра є професором фонду Сороса. Під його керівництвом виконано 6 докторських та 26 кандидатських дисертацій. Учні ювіляра завідують кафедрами як в наші країні, так і багато з них зараз працюють у різних провідних наукових центрах Європи та Америки.

Друзі, колеги, учні та здобувачі вищої освіти глибоко сумують з приводу смерті О.А. Шандри.

Професор Шандра Олексій Антонович залишиться у пам’яті кожного доброю, світлою, чуйною Людиною. Це велика втрата для науки, для родини, близьких, колег та всіх людей, з якими він був поруч.

Адміністрація, професорсько-викладацький колектив Одеського національного медичного університету, співробітники кафедри фізіології, біофізики, інформатики та медичної апаратури, загальної та клінічної патологічної фізіології та учні висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким, науковій та професійній спільноті.

Вічна пам’ять видатній Людині, Ученому і талановитому Вчителю!

Прощання з Олексієм Антоновичем відбудеться у вівторок, 29.11.2022 о 10:30 у великій анатомці. Потім похорон на 2му кладовищі й обід.