Вчена рада ОНМедУ підбила підсумки роботи університету в 2020 році

24 грудня 2020 року відбулося останнє у цьому році засідання Вченої ради, на якому підбили підсумки роботи та оприлюднили плани на новий 2021 рік.
З новими правилами прийому до ОНМедУ в 2021 році ознайомив заступ-ник Голови приймальної комісії доцент Г. Ф. Степанов.
Про підсумки і проблеми наукової діяльності та підготовки науково-педагогічних кадрів за 2020 рік доповів в. о. ректора професор Р. С. Вастьянов. Він зосередив увагу присутніх на посиленні інтересу молодих співробітників до розвитку медичної науки. Доповідач наголосив на необхідності створення умов, у яких молоді спеціалісти матимуть змогу відчути себе потрібними національній науці. «Треба дбати про молоду зміну, талановитих науковців, пітримувати їх, мотивувати на наукову діяльність, створювати резерв на завіду-вання кафедрами», — сказав Руслан Вастьянов. Пітримав доповідача і голова Вченої ради: «У нас є потенціал і умови, потрібно тільки бажання наших стар-ших колег, завідувачів кафедр допомогти молоді. Прошу присвятити наступний рік своїм молодим кадрам».
Про підсумки антикорупційної діяльності у 2020 році звітував проректор з науково-педагогічної роботи доцент К. О. Талалаєв. Він зазначив, що робота, яка включає в себе профілактичні заходи, допомогу в декларуванні доходів співробітників, у проведенні виборчої кампанії була виконана у повному обсязі. Також було затверджено план антикорупційної діяльності в 2021 році.
Вчена рада одноголосно схвалила внесення змін до Положення про при-своєння звання «Почесний доктор Одеського національного медичного універ-ситету» (“DOCTOR HONORIS CAUSA”), з якими присутніх ознайомила секре-тар Вченої ради О. Л. Аппельханс. Сьогодні Почесними докторами можуть бу-ти не тільки закордонні вчені, а й вітчизняні. Найголовніше, щоб ця людина бу-ла видатною та достойною, мала багато досягнень. У цьому зв’язку було ого-лошено подання щодо присвоєння звання «Почесний доктор ОНМедУ» профе-сору Ф. І. Костєву.
Професор М. М. Пустовойт висунув клопотання щодо присвоєння кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Одеського національного медич-ного університету, яку він очолює, ім’я Валерія Семеновича Бітенського — члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, психіатра вищої категорії, відмінника охорони здоров’я. Пропозицію було од-ностайно підтримано.
За конкурсом було обрано закритим голосуванням 10 завідувачів кафедр, відкритим — доцентів і професорів. Наприкінці засідання було вручено Ди-плом доктора наук, атестати доцентів, патенти на корисну модель.
У заключному слові голова Вченої ради подякував усіх за сумлінну працію протягом усього року. Ще раз наголосив, що керівництво постійно працює над новими ідеями щодо соціальної політики, шукає нові мотивації для реалізації наукового потенціалу всіх науковців, а насамперед — молоді. Побажав усім присутнім здоров’я, добра і злагоди у новому 2021 році.