Професору Юрію Івановичу БАЖОРІ – 75 років!

Юрій Іванович Бажора в Одеському національному медичному університеті пройшов шлях від студента, аспіранта, асистента до доцента, професора. У різні роки був завідувачем кафедри медичної біології, генетики і паразитології та проректором з науково-педагогічної роботи.

Він провів величезну роботу з розширення та реорганізації кафедри клінічної імунології, генетики і медичної біології ОНМедУ, втілив ідею спадкоємності викладання базової освітньої компоненти «Медична біологія» від першого до випускного курсів, а також наскрізних питань медичної генетики, клінічної імунології та алергології. Таким чином, відбулася чітка інтеграція викладання фундаментальних теоретичних і клінічних навчальних дисциплін у межах однієї кафедри протягом усього терміну навчання, завдяки чому кафедра посіла одне з провідних місць у підготовці лікарів в ОНМедУ.

Професор Бажора є автором і співавтором 7 підручників, 17 монографій, 39 навчальних посібників, близько 650 опублікованих наукових праць. Творчим колективом під його науковим керівництвом вперше в Україні розроблені й активно використовуються в практичній медицині експрес-методи діагностики тяжких інфекційних захворювань – туберкульозу та дифтерії, що дозволило докорінно змінити принципи їх діагностики, тим самим – врятувати життя і відновити працездатність багатьох мешканців Півдня України.

Наукові досягнення Юрія Івановича добре відомі, їх високо оцінено в Україні і за кордоном. Він є академіком Академії наук технологічної кібернетики України, членом Всесвітнього товариства математичної біології, членом ради директорів Міжнародного біографічного центру в Кембриджі (Велика Британія).

Професор Бажора Ю. І. увійшов до числа 2000 найвидатніших науковців ХХ сторіччя, був нагороджений Золотою медаллю Польської Медичної Академії.

Юрій Іванович надзвичайно вимоглива людина, в першу чергу, до себе. За працездатність, високий професіоналізм, порядність професор Бажора користується повагою серед співпрацівників університету та беззаперечним авторитетом – серед студентів, інтернів і клінічних ординаторів.

Щиросердно вітаючи шановного Юрія Івановича зі славетним Ювілеєм, бажаємо йому міцного здоров’я, творчого довголіття та особистого щастя!

Із глибокою повагою,
адміністрація, колеги і учні.