Професор Віорелу Скріпкаріу — Почесний Доктор ОНМедУ

23 листопада 2023 року на черговому засіданні Вченої ради Одеського національного  медичного  університету було розглянуто багато  питань, серед яких — присвоєння професору Віорелу Скріпкаріу, ректору Університету медицини та фармації імені Григоре Т. Попа, м. Ясси, Румунія, провідному фахівцю у сфері загальної хірургії, трансплантації печінки, діагностиці та лікуванні колоректального раку і лапароскопічній хірургії звання Почесного Доктора Одеського національного медичного університету.

Голова Вченої ради, академік НАМН України, професор Валерій Запорожан навів інформацію про науковий статус і професійні досягнення професора Віорела Скріпкаріу і запропонував: «Враховуючи видатні заслуги в галузях загальної хірургії, гепато-біліопанкреатичної хірургії, профілактики та боротьби із колоректальним раком, зміцнення громадського здоров’я, активної діяльності з покращення зв’язків  з медичними школами інших країн, а також досвід та авторитет у світовій  науковій і освітній спільноті, професору Віорелу Скріпкаріу, ректору Університету медицини та фармації імені Григоре Т. Попа, м. Ясси, Румунія, присвоїти звання ‘Почесний Доктор Одеського національного медичного університету’».

Вчена рада затвердила пропозицію Валерія Запорожана одноголосно.