HEI4Future, Лісабонський університет (ULisboa)

27-29 травня 2024 р. Лісабонський університет (ULisboa) привітав учасників фінальної зустрічі міжнародного проєкту HEI4Future. Наш університет представляли: перший проректор, професор Валерія Марічереда, пом. ректора з перспективного розвитку Вікторія Борщ і пом. ректора з міжнародної роботи Ірина Савченко.

Нагадаємо, що НEI4Future прагнув створити умови для розробки та створення нових програм, які інноваційно та мультидисциплінарно відповідають потребам вищої освіти у сферах виробництва, міської мобільності, здоров’я та харчування. Це забезпечує ключовий цілісний підхід до появи ініціатив і розвитку підприємницького мислення, підтримки нових бізнес-проектів, які можуть виникнути у вищих навчальних закладах, створення спільнот практиків для посилення потоку спілкування між університетами та бізнесом.

Також метою HEI4Future було покращення організації самих навчальних закладів, для більш гнучкішого та ефективнішого протистояння новим викликам, які ставить перед ними сучасне суспільство. ОНМедУ провів  широкий спектр дій і заходів у цьому напрямку з метою розвитку інноваційного мислення у студентів, аспірантів, інтернів, викладачів, а також членів неакадемічної спільноти.

Під час фінальної зустрічі обговорювались вражаючі результати, яких досягли всі учасники проєкту, знайомились з Лісабонським університетом, обмінювались планами на майбутнє.

Це був унікальний досвід співробітництва з чудовими партнерами.

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю в рамках нових проєктів.