ОНМедУ збільшив кількість іноземних студентів на 20%

Одеський національний медичний університет збільшив контингент іноземних студентів. Про це повідомив відповідальний секретар приймальної комісії ОНМедУ Едуард Бурячківський на засіданні Вченої ради під головуванням ректора, академіка Валерія Запорожана.

Зокрема, в 2021 році новими студентами та слухачами ОНМедУ стали 410 іноземців, що майже на 20% більше ніж в минулому році. Найбільшим попитом цієї приймальної кампанії користувалась спеціальність «226 – Фармація, промислова фармація».

Едуард Бурячківський також представив для затвердження Вченою радою Положення про приймальну комісію та правила прийому до ОНМедУ в 2022 році. Основними особливостями вступу в наступному році стануть:

  1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім певних категорій осіб, з 14 до 22 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.
  2. У 2022 році приймаються сертифікати ЗНО 2019–2022 років.
  3. Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не більше двадцяти.
  4. Першим конкурсним предметом є незмінно українська мова, другим на вибір вступника — математика або хімія, а третім — фізика або біологія.
  5. Прийом на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня магістра медичного та фармацевтичного спрямувань здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, будь-якого навчального предмету (на вибір), із яких у 2022 році проводиться ЗНО результатів навчання та СЕРТИФІКАТУ КРОК-М (за відсутності — фахового вступного випробування). У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019–2022 років.
  6. Прийом на навчання іноземців у 2022 році буде проводитись двічі: з 20 січня до 1 березня та з 1 липня до 1 листопада.