ОНМедУ: студенти міжнародного факультету за спеціальністю 222 «Медицина» склали ОСКІ

Випускниками міжнародного факультету за спеціальністю 222 «Медицина» Одеського Національного медичного університету завершено складання 2-го етапу Єдиного державного кваліфікаційного іспиту ОСКІ.

Об’єктивний структурований клінічний іспит є сучасним типом аналізу рівня знань та вмінь здобувачів вищої освіти. Екзаменування студентів у такому форматі дозволяє провести найбільш повне оцінювання професійної компетентності випускника, його спроможність вірно прийняти рішення щодо застосування того чи іншого методу діагностики або лікування в певній клінічній ситуації, а також продемонструвати своє володіння цим методом.