Науковий семінар «Академічна доброчесність у вищій школі: ключові принципи і перспективи»

23 травня 2024 р. в Одеському національному медичному університеті було проведено (у змішаній формі) науковий семінар «Академічна доброчесність у вищій школі: ключові принципи і перспективи». Організаторами заходу виступили: кафедра філософії, біоетики та іноземних мов, комісія з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємин, комісія щодо запобігання академічного плагіату і комісія з біоетики. У рамках заходу було прочитано 5 доповідей:

  1. Поняття, загальні принципи та правила академічної доброчесності. Нормативно-правова база.

Доповідач – Мацегора Н. А., докт. мед. наук, професор, професор кафедри професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології, голова Центральної координаційної методичної ради ОНМедУ.

  1. Основні порушення академічної доброчесності в етико-правовому аспекті. Антиплагіатні заходи.

Доповідач – Грузевський О. А., докт. мед. наук, професор, професор кафедри загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки з курсом мікробіології та вірусології, голова комісії щодо запобігання академічного плагіату в ОНМедУ.

  1. Штучний інтелект та академічна доброчесність.

Доповідач – Антоненко П. Б., докт. мед. наук, професор, професор кафедри загальної і клінічної фармакології та фармакогнозії, вчений секретар Вченої ради ОНМедУ, науковий редактор «Одеського медичного журналу».

  1. Біоетичний аспект академічної доброчесності. Впровадження принципів біоетики у медичну практику в Україні.

Доповідач – Годлевський Л. С., докт. мед. наук, професор, завідувач кафедри фізіології та біофізики, голова комісії з біоетики ОНМедУ.

  1. Епістемологічний аспект академічної доброчесності. Критерії науковості та академічна доброчесність у науковій діяльності.

Доповідач – Ханжи В. Б., докт. філос. наук, професор, завідувач кафедри філософії, біоетики та іноземних мов, голова комісії з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємин в ОНМедУ.

Захід викликав значний інтерес – в якості слухачів були присутні декілька десятків науково-педагогічних співробітників та здобувачів вищої освіти. Доповіді викликали питання, коментарі, що у підсумку сприяло встановленню атмосфери плідної наукової дискусії. Кожен учасник отримає сертифікат слухача в електронному PDF-форматі із зарахуванням 0,1 кредиту ЄКТС (у разі активної присутності протягом не менше 90% запланованого часу).

Проведений науковий семінар, сподіваємося, сприятиме залученню наукової спільноти до подальшої дискусії щодо етичних та епістемологічних принципів, зафіксованих в понятті академічної доброчесності, а також проблем і перспектив впровадження в освітній процес – під час навчання, викладання та наукової діяльності – відповідних норм і правил.