Меморандум про співпрацю з Міжнародним Медичним Корпусом

Одеський національний медичний університет підписав Меморандум про співпрацю з Міжнародним Медичним Корпусом. Метою Меморандуму є налагодження співпраці для проведення тренінгів з лікування травм в українських закладах вищої медичної освіти.

Для академічного та медичного персоналу, студентів і інтернів Одеського національного медичного університету це є важливим кроком для забезпечення їхнього безперервного професійного розвитку.

Міжнародний медичний корпус (ММК) – це міжнародна гуманітарна некомерційна організація, що надає невідкладну медичну допомогу населенню, що постраждало від воєнних конфліктів і катастроф у зонах з найвищим ризиком, а також довгострокову медичну підтримку та навчання.

ММК у партнерстві з українськими медичними університетами здійснює навчання для медичного персоналу України з надання травматологічної допомоги на догоспітальному та госпітальному рівнях. Міжнародний медичний корпус та Гарвардська гуманітарна ініціатива (HHI) спільно з Американською колегією хірургів, Національною асоціацією екстрених медичних техніків та Всесвітньою організацією охорони здоров’я розробили різноманітні курси навчальних тренінгів із надання медичної допомоги при травмах і масових ураженнях, а також у разі виникнення хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної та вибухової небезпеки.

Міжнародний медичний корпус працює в більше, ніж 80 країнах світу та відкрив офіси у багатьох містах України. Одеський національний медичний університет може стати потужним освітнім хабом Півдня України для ММК. У квітні цього року Міжнародний медичний корпус на базі Одеського національного медичного університету буде здійснювати підготовку тренерів в області роботи з травмами і при наданні допомоги у разі масових уражень.

Щоб дізнатися більше про роботу Міжнародного медичного корпусу в Україні, ви можете відвідати український сайт організації.

Університет активно продовжуємо роботу над підвищенням якості підготовки медичних фахівців за міжнародними стандартами. Упевнені, що наявність таких можливостей забезпечить гідну підготовку висококваліфікованих медичних кадрів, особливо в умовах війни.

Partner_data

TEMPLATE provided for projects approved 2023-11-23 within the SI Baltic Sea Neighbourhood Programme