Інтернаціоналізація вищої освіти.

Стажування викладачів

Одеського національного медичного університету

 

З 8.11.2019 по 13.12.2019 на базі Університету Collegium Civitas (м. Варшава, Польща) було проведено стажування викладачів Одеського національного медичного університету за програмою «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі».

Інтернаціоналізація стає вкрай важливим фактором у сучасній вищій освіті, тому що зумовлює постійне підвищення якості надання освітніх послуг, конкурентоздатності, отже, є вирішальним чинником у покращанні позицій в міжнародних рейтингах. Ця міжнародна програма охоплює низку заходів, зокрема обмін студентами та науковцями-викладачами, навчально-методичними програмами, що забезпечує прозорість та порівнянність обсягу вивченого матеріалу й, відповідно, можливість академічного визнання кваліфікацій і компетенцій.

          Проректор з науково-педагогічної роботи (з міжнародних зв’язків), д. мед. н., професор Марічереда В. Г., декан міжнародного факультету, к. мед. н., доцент Бурячківський Е. С., викладачі кафедри акушерства та гінекології № 1: д. мед. н., професор Волянська А. Г., к. мед. н., доцент Лавриненко Г. Л.,  к. мед. н., доцент Шитова Г. В.,  к. мед. н., доцент Павловська О. М.,  к. мед. н., асистент Лунько Т. А.,  к. мед. н., асистент Борщова О. П. з польськими колегами під час дискусій мали можливість обмінятись досвідом у питаннях створення нових та удосконалення існуючих методик викладання навчального матеріалу, обговорити та окреслити наявні проблеми інтернаціоналізації вищої освіти в наших країнах та можливі шляхи їх подолання. Слід зазначити, що захід пройшов у дуже теплій та конструктивній обстановці.