25 червня 2020 р. о 10. 00 в дистанційному режимі відбулося чергове засідання Вченої ради Одеського національного медичного університету

Оскільки це було останнє засідання в цьому навчальному році, на порядку денному стояло багато питань.

Перш, ніж перейти до робочих питань, Голова Вченої ради академік В. М. Запорожан привітав з ювілеєм професора, завідувачку кафедри фтизіопульмонології Н. А. Мацегору, а кращі співробітники університетських клінік з нагоди Дня медичного працівника отримали Почесні грамоти за вагомі внески в розвиток медицини. Шість науковців університету отримали атестати доцентів.

Члени Вченої ради одноголосно підтримали висунення Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова науково-практичної роботи «Розробка комплексу новітніх методів дослідження стану та поетапного ребальзамування тіла М. І. Пирогова» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2020 році.

По другому питанню Порядку денного заслухали доповіді голів екзаменаційних комісій про підсумки державних випускних іспитів. Цього року іспити проводилися в дистанційному форматі на платформі Microsoft Teams. Всі студенти вийшли на зв’язок та показали високий рівень теоретичних знань. Також на фармацевтичному факультеті відбувся захист дипломних робіт. До захисту було допущено 16 випускників фармацевтичного та міжнародного факультетів. Студенти успішно захистили роботи та отримали оцінки «добре» та «відмінно». У підсумку Голова Вченої ради В. М. Запорожан сказав: «Ми впоралися із ситуацією гідно. Іспити проведено на високому рівні. Вітаю із успішним завершенням навчання. Будемо надалі вдосконалюватися в онлайн-навчанні – такий час. А досвід в нас вже є!».

На цьому засіданні було затверджено випуск вітчизняних та іноземних лікарів, фармацевтів університету 2020 р. 1127 студентів (827 вітчизняних та 300 іноземних), які повністю освоїли програму навчання та склали іспити, отримають дипломи ОНМедУ.

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи, професор О. А. Шандра представив кандидатури 35 випускників університету та 9 інтернів на наукову роботу. Вчена рада затвердиала кандидатури всіх молодих науковців. Також було підтримано 6 кандидатур студентів на одержання іменних стипендій (Президента України, Верховної ради та Міського голови).

Вченою радою затверджено Плани роботи університету та робочінавчальні плани кафедр на 2020-2021 навчальний рік, які представила в.о. проректора з науково-педагогічної роботи професор І. П. Шмакова. Одноголосно прийнято рішення щодо встановлення ліміту стипендіатів, яким може призначатися стипендія за результатами семестрового контролю у діапазоні від 40 до 43 % фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням, та відповідно залишити показник студентів, яким може призначатися підвищена академічна стипендія на рівні 2 %.

Було обговорено та підтримано доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, доцента К. О. Талалаєва про затвердження «Положення про політику та процедури запобігання, попередження та врегулювання конфліктних ситуацій в ОНМедУ».

З метою підвищення якості освіти, оптимізації навчального процесу та більш ефективного використання університетських коштів в.о. ректора університету, професор Р. С. Вастьянов запропонував внести зміни у структуру Одеського національного медичного університету з 01 вересня 2020 р., а саме: створити нові кафедри шляхом злиття чи реорганізації деяких кафедр. Пропозицію прийнято одноголосно.

Питання щодо присвоєння вчених звань доповіла Вчений секретар університету, професор О. Л. Аппельханс. В результаті процедури таємного голосування, яка проходила за всіма правилами протиепідемічної безпеки, всі претенденти на отримання вченого звання отримали підтримку Вченої ради.

В заключному слові Голова Вченої ради, академік НАМНУ В. М. Запорожан висловив щиру подяку всім працівникам університету за віддану працю, трудові досягнення, готовність розвиватися та опановувати нові методи роботи; наголосив на необхідності подальших зусиль в наукових дослідженнях, вивченні іноземних мов, публікації результатів в журналах з високим імпакт-фактором; побажав гарного відпочинку, здоров’я та натхнення.