Освіта

To the attention of students of the international faculty! The retaking of the International Fundamentals of Medicine Exam (IFOM) will be held on August 13-15, 2019. This exam is an essential component of the unified state qualification exam (USQE) for applicants for a degree in higher education with a
Вниманию студентов международного факультета! Пересдача международного экзамена по основам медицины (IFOM) состоится 13-15 августа 2019 года. Этот экзамен является обязательным составляющим компонентом единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ) для соискателей степени высшего образования магистр по специальностям отрасли знаний "22 Здравоохранение". Согласно пункту 13 постановления Кабинета
До уваги студентів міжнародного факультету! Перескладання міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM) відбудеться  13-15 серпня 2019 року. Цей іспит є обов’язковим складовим компонентом єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”. Згідно пункту 13 постанови
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ Е. С. БУРЯЧКІВСЬКИЙ: ПРО ПІДСУМКИ ПРИЙОМУ СТУДЕНТІВ ДО ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У 2019 РОЦІ Приймальна комісія Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) – робочий орган ОНМедУ, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що створюється для організації прийому вступників. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України.
Сьогодні Одеський медуніверситет – один із кращих у країні: Запорожан пояснив, чому Одеський національний медичний університет став одним із флагманів вищої освіти в Україні. Про це в інтерв'ю РБК-Україна. розповів академік НАМН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор ОНМедУ Валерій Запорожан (1994–2018 рр.). «Упродовж останніх 20 років