Зустріч з начальником відділу міжнародних зв’язків Харківського національного медичного університету

24 січня 2022 року відбулась коротка зустріч з начальником відділу міжнародних зв’язків Харківського національного медичного університету Стащак Анжелою Юріївною.

Ще раз була підкреслена важливість укріплення міжнародної діяльності, що спрямована на підвищення потенціалу університетів як національних закладів з високою репутацією в європейській та глобальній системах освіти та охорони здоров’я.

На зустрічі обговорювались питання подальшого розвитку співробітництва між нашими університетами. Зокрема, були розглянуті такі питання:

  1. Розвиток програми внутрішньої (національної) мобільності як українських, так і іноземних студентів, що включатиме обмін та взаємну сертифікацію студентів і фахівців – зокрема у вигляді стажувань, організації спільних конференцій та інших наукових форумів, відвідування літніх студентських таборів.
  2. Участь студентів ОНМедУ у семінарі – тренінгу з симуляційної медицини, що планується до проведення у квітні-травні 2022 року спільно з Запорізьким державним медичним університетом.
  3. Участь фахівців з міжнародних зв’язків ОНМедУ у форумі з інтернаціоналізації медичної освіти в Україні, що планується провести теж наприкінці квітня 2022 року.

Запрошуємо всіх завідувачів кафедр залучитися до попереднього обговорювання потенційної участі студентів і співробітників у цих заходах та інших можливих проєктах співпраці з ХНМУ.