Засідання Вченої ради ОНМедУ 31.01.2022 р.

Шановні колеги!

Чергове засідання Вченої ради відбудеться в дистанційному режимі, на платформі Microsoft Teams, в понеділок, 31 січня 2022 р., о 13.00.

 • Члену Вченої ради__________________________________________________
  • Зав. каф.____________________________________________________________

Вельмишановний (а) ________________________________________________

31 cічня 2022 р. о 13.00 год. в дистанційному режимі, на платформі Microsoft Teams, відбудеться засідання Вченої ради Одеського національного медичного університету. Всі члени Вченої ради та завідувачі кафедри отримають запрошення на робочу електронну пошту.

 

Порядок денний:

 1. Стан виховної та національно-патріотичної роботи в університеті. Проблеми, основні завдання та перспективи.

Допов. – проректор з науково-педагогічної роботи, д.мед.н. К.О. Талалаєв

 1. Звіти завідувачів кафедр медико-профілактичного профілю.

Допов. – завідувач кафедри гігієни та медичної екології,

професор В.В. Бабієнко

 Затвердження ліміту стипендіатів, яким може призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю, та затвердження фінансування студентського самоврядування.

Допов. – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи,

професор І.П. Шмакова

 1. Про затвердження разових спеціалізованих рад для захисту дисертацій Квашніної А.А. та Кравця К.В. на отримання наукового ступеня доктора філософії.

Допов. – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи,

професор О.А. Шандра

 1.  Про реорганізацію господарчого відділу та створення відділу режиму та безпеки.

Допов. – начальник планово-економічного відділу Н.З. Кадебська

 1. Про внесення змін до ОПП «Фармація, Промислова фармація».

Допов. – декан фармацевтичного факультету, доцент В.Ю. Анісімов

 1. Поточні справи.

 

Голова Вченої ради,

академік НАМН України,

професор                                                                    В.М. Запорожан

 

Учений секретар, професор                                        О.Л. Аппельханс

 

Поточні питання

 1. Затвердження Положення про кафедру сімейної медицини та поліклінічної терапії Одеського національного медичного університету.

Допов. – Учений секретар, професор О.Л. Аппельханс

 1. Затвердження Положення про порядок атестації здобувачів ступеня доктора філософії.

Допов. – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи,

професор О.А. Шандра

 1. Затвердження Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) в ОНМедУ.

Допов. – Учений секретар, професор О.Л. Аппельханс

 1. Затвердження Положення про відділ науково-технічної інформації

Допов. – Учений секретар, професор О.Л. Аппельханс

5. Затвердження Положення про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я при проведенні заходів безперервного професійного розвитку Одеського  національного медичного університету.

Допов. – Учений секретар, професор О.Л. Аппельханс

 1. Затвердження Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.

Допов. – Учений секретар, професор О.Л. Аппельханс

 1. Затвердження Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини Одеського національного медичного університету.

Допов. – Учений секретар, професор О.Л. Аппельханс

 1. Затвердження Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній та освітній роботі здобувачів вищої освіти, науковців та викладачів Одеського національного медичного університету.

Допов. – Учений секретар, професор О.Л. Аппельханс

На засідання запрошуються завідувачі кафедр та всі викладачі університету.