Опитування здобувачів наукового ступеня Доктора філософії ОНМедУ щодо дотримання академічної доброчесносності

Шановні здобувачі наукового ступеня Доктора філософії Одеського національного медичного університету!

Відділ забезпечення якості освіти разом із гарантами освітніх програм розробили анкету для здобувачів наукового ступеня Доктора філософії щодо дотримання академічної доброчесності під час навчання в Одеському національному медичному університеті.

Основною метою опитування є моніторинг рівня сприйняття і дотримання правил Академічної доброчесності здобувачами наукового ступеня Доктора філософії, відношення до академічного плагіату під час виконання наукових досліджень, написання наукових і методичних праць. Ми прагнемо до постійного удосконалення та покращення якості освітньої та наукової діяльності. Тому просимо Вас долучитися до опитування за посиланням:

Анкета здобувачів наукового ступеня Доктора філософії ОНМедУ щодо дотримання академічної доброчесносності→

Результати опитування будуть враховані виключно в узагальненому вигляді з аналітичною метою.

Ми дякуємо за довіру та гарантуємо конфіденційність і анонімність!