В ОНМедУ підбили підсумки науково-дослідної роботи у 2020 році

На засіданні Вченої Ради Одеського національного медичного університету підбили підсумки завершених і перехідних науково-дослідних робіт (НДР) у 2020 році.
Зокрема, по завершеним НДР захищено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій, отримано 27 патентів, з них 8 на винахід, 19 — на корисну модель. Опубліковано чимало навчальних матеріалів і наукових робіт: монографій (11), підручників (5), посібників (15), методичних рекомендацій (8), інформаційних листів з грифом МОЗ (2), статей (265, з них 96 за кордоном) і тез (213, з них 28 за кордоном). В практику 60 лікувально-профілактичних установ за підсумками року впроваджено 47 нових методів діагностики, профілактики та лікування.
Результати роботи по перехідним НДР у 2020 році наступні: захищено 8 кандидатських дисертацій, отримано 23 патентів, з них 3 на винахід, 20 на корисну модель. В наявності 6 позитивних рішень на видачу патентів. Опубліковано одне раціоналізаторське посвідчення, 16 монографій, 5 підручників, 8 посібників, 5 методичних рекомендацій, 4 інформлиста, 276 статей (з них 110 – за кордоном) та 188 тез (з них 64 за кордоном). В практику 44 лікувально-профілактичних установ впроваджено 6 нових методів діагностики, профілактики та лікування.