Під авторством науковців ОНМедУ опубліковано більше тисячі публікацій у міжнародних наукових виданнях

Станом на кінець 2020 року науковці Одеського національного медичного університету опублікували більше тисячі публікацій у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. Про це йшлося на засіданні Вченої Ради ОНМедУ, що відбулося 24 грудня.
Зокрема, протягом 2016 – 2020 років опубліковано 535 публікацій у виданнях, що індексуються у Scopus. Кількість публікацій у виданнях, що індексуються у Web of Science, за період 1970 – 2020 років досягла 846.
Кількість цитувань у виданнях, що індексуються у Scopus та Web of Science складає 1505 і 7996 відповідно. Інтегральний h – індекс ОНмедУ наразі складає 20,5 (Scopus 19, WoS — 22).