Ще одну унікальну операцію проведено в Університеській клініці

Первинна циторедуктивна хірургія раку яєчників сьогодні є одним з найбільш складних оперативних втручань як в сучасній онкології взагалі, так і в онкогінекології зокрема. В провідних Європейських та Північноамериканських онкологічних центрах ці операції обов’язково супроводжуються застосуванням методики HIPEC (внутрішньочеревної гіпертермічної хіміотерапії), що дозволяє суттєво поліпшити прогноз захворювання та вірогідно підвищити виживаність хворих. На сьогоднішній день частота виконання таких операцій в Україні не перевищує 15 %.

8 липня 2022 року в Університетській клініці ОНМедУ завідувачем хірургічним відділенням доцентом В. Є. Максимовським і професором кафедри променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини та онкології А. І. Рибіним була в черговий раз виконана така операція 44-річній хворій, яка прибула до нашої клініки з міста Київ. Операція тривала близько 9 годин та була проведена в такому обсязі: лапаротомія, повна циторедукція (СС-0), селективна тазова перитонектомія, екстирпація матки з придатками, оментектомія, апендектомія, обструктивна резекція верхньо-ампулярного відділу кишки та формування кінцевої сигмостоми, селективна парієтальна перитонектомія правого піддіафрагмального підпечінкового простору, резекція діафрагми, аргоноплазмова коагуляція вогнищ канцероматозу піддіафрагмальної ділянки та підпечінкового простору, лім-фаденектомія, HIPEC (цисплатін 84 мг, доксорубіцин 25 мг).

Сьогодні пацієнтка відчуває себе задовільно.
Слід зазначити, що такі унікальні операції із застосуванням сучасних топових методів лікування онкологічних хворих та найсучаснішого обладнання стали можливими завдяки керівництву Одеського національного медичного університету та ректору ОНМедУ академіку В. М. Запорожану, за ініціативою якого Університетська клініка має діагностичне та лікувальне обладнання на рівні провідних світових онкологічних центрів.