ОНМедУ – нові підходи в навчанні та лікуванні, лідер реформування медичної освіти в Україні