Стала діяльність університету в цілому у 2021 році забезпечувалась коштами спеціального фонду

На засіданні Вченої ради, яке відбулось 24 лютого під головуванням ректора, академіка Валерія Запорожана, начальник планово-економічного відділу Наталія Кадебська представила звіт з фінансової діяльності Університету за 2021 рік.

За її словами, частка державних коштів у зведеному бюджеті становила 31.53 %, на власні надходження припадало 68.4 %. У структурі власних надходжень 98.5 % складають надходження від освітньої діяльності, 1.3 % припадає на медичну сферу. Таким чином, наповнення доходної частини бюджету університету у 2021 році відбувалось за рахунок власних надходжень і у 2.2 рази перевищує фінансування з державного бюджету. Усі видатки із забезпечення діяльності закладу, як то придбання обладнання, розхідних і малоцінних предметів та інвентарю, оплата комунальних та інших послуг і енергоносіїв, проведення ремонтних робіт, покривались за рахунок доходів спеціального фонду бюджету.

Надходження коштів до спеціального фонду бюджету дозволило виплачувати працівникам університету надбавки стимулюючого характеру, матеріальну допомогу та премії.

«Стала діяльність університету в цілому у 2021 році забезпечувалась коштами спеціального фонду, який треба наповнювати. Цього можна досягти шляхом більш ефективного і раціонального використання наявних фінансових та матеріальних ресурсів, пошуком додаткових джерел фінансування потреб закладу і збільшенням надходжень від основних видів статутної діяльності», — наголосила Наталія Кадебська.