Проведення випускної атестації на заочному відділенні фармацевтичного та міжнародного факультетів у 2022 році

Вчена Рада, яка відбулась 24 лютого під головуванням ректора, академіка Валерія Запорожана, заслухала та затвердила звіт про проведення випускної атестації на заочному відділенні фармацевтичного та міжнародногофакультетів у 2022 році. Як повідомив декан фармацевтичного факультету доцент Володимир Анісімов, випускна атестація проходила з 31 січня по 11 лютого та складались з захисту магістерської роботи або іспиту з двох блоків професійно-орієнтованих дисциплін: перший — клінічна фармація, фармакогнозія та фармацевтична хімія, другий — управління і економіка у фармації та технології ліків.

Цього року до випускної атестації було допущено 146 студентів заочного відділення фармацевтичного та 2 студенти міжнародного факультету.

До захисту магістерської роботи були допущені 3 студенти фармацевтичного та 2 студенти міжнародного факультету. «Слід зазначити, що всі ці випускники пройшли апробацію на студентських наукових конференціях, а за результатами досліджень деякі студенти опублікували статті у фахових періодичних виданнях. Також студенти захистили магістерські роботи з оцінкою «відмінно»,— наголосив доповідач.

За його словами, результати складання випускного іспиту з клінічної фармації, фармакогнозії і фармацевтичної хімії студентами фармацевтичного факультету у 2022 році дещо відрізняються від результатів 2021 року. Спостерігається незначне зменшення середнього балу, але помітне зменшення якісної успішності, з клінічної фармації на 7,7 %, з фармакогнозії — на 7,6 % та фармацевтичної хімії — на 12,3 %.

З другого комплексу дисциплін (управління і економіка у фармації та технології ліків) відмічено незначне збільшення середнього балу та помітне зростання якісної успішності з управління і економіки у фармації — на 7 %, а з технології лікарських засобів — на 9 %.

«Зведені дані показують, що для вітчизняних студентів середній бал становив 3,6 та якісна успішність — 53,7 %, що відповідає статусу національного університету. Результати випускної атестації дозволяють зробити висновок, що випускники проявили достатній рівень знань і вмінь з усіх фахових дисциплін та їм може бути присвоєна кваліфікація «фармацевт» зі спеціальності «Фармація, промислова фармація», — резюмував Володимир Анісімов.