ОНМедУ розробляє програму «Соціокультурні та індивідуально-психологічні засади формування суспільства сталого розвитку»

На знак поваги і вдячності працівникам медичної та соціальної сфер за їхню наполегливу самовіддану працю у боротьбі з пандемією коронавірусної інфекції 2021 рік оголошено Міжнародним роком медико-санітарних і соціальних працівників. ВООЗ проводить кампанію під гаслом «Захищати. Допомагати. Об’єднувати зусилля». Кампанія покликана продемонструвати нагальну необхідність звернення особливої уваги на розвиток кадрів охорони здоров’я, а також збільшення інформаційної підтримки та капіталовкладень у цю галузь, оскільки це дозволить отримати повсюдну віддачу у вигляді зміцнення здоров’я громадян України, створення нових робочих місць, розширення економічних можливостей та зміцнення рівності різних верств населення держави.

Особливо актуальним в межах цієї компанії та компетентнісного підходу є виховання у майбутніх медиків не лише професійної компетентності, а й соціальної відповідальності та комунікативних вмінь по об’єднанню суспільних зусиль у вирішенні питань охорони масового здоров’я та забезпеченню сталого розвитку суспільства.

З метою втілення цих настанов за дорученням керівництва ОНМедУ колективом кафедри філософії та біоетики розробляється програма курсу «Соціокультурні та індивідуально-психологічні засади формування суспільства сталого розвитку». Завданням цього курсу є підвищення якості підготовки сучасного фахівця медичної галузі до діяльності в сферах суспільного життя, міжособистісних відносин, саморегуляції та професійної самореалізації, що у підсумку має допомогти йому стати свідомим громадянином – активним учасником забезпечення сталого розвитку людства та зрілим професіоналом. Здійснення проекту відбуватиметься відповідно до сучасних міжнародних вимог та конвенцій у галузі медичного права, біоетики з метою реалізації запропонованих на Саміті ООН програми «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» та Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30.09.2019 р. (док. № 722/2019).

В межах програми запропоновано розглядання актуальних проблем сучасного українського суспільства, засвоєння світового досвіту їхнього вирішення та пошук нових шляхів забезпечення сталого розвитку нашого суспільства з урахуванням історії, ментальності та культури українського народу.

Тематичний план курсу, що пропонується:

Тема 1. Історія виникнення, соціокультурні, філософські, наукові та законодавчі засади та принципи демократичного суспільства. Імперативи формування громадянського суспільства в Україні.

Тема 2. Толерантність в умовах полікультурного суспільства. Толерантність як засада глобальної освіти. Становлення, місце та роль людської гідності в системі міжнародних стандартів свобод і прав людини.

Тема 3. Дискримінація в родині: доля матері і дитини. Забезпечення гендерної рівності та подолання практики побутового насильства. Токсичні відношення, їхній вплив на формування особистості, засоби подолання їхніх наслідків.

Тема 4. Корупція як порушення біоетичного принципу цілісності.

Тема 5. Захист прав, безпеки та гідності медиків при виконанні професійних обов’язків.

Запрошуємо співробітників університету до обговорення актуальності та змісту курсу. Будемо вдячні за Ваші пропозиції щодо тлумачення чи уточнення обраних проблем – все це сприятиме формуванню майбутнього медика як активного творця сталого суспільства нашої держави.