«Імідж лікаря» – елективний курс від кафедри суспільних наук ОНМедУ

Кафедра суспільних наук ОНМедУ впроваджує елективний курс «Імідж лікаря», спрямований на  виховання емпатії та тактовності у відносинах лікаря із пацієнтом

Біоетика — галузь міждисциплінарних досліджень діяльності людини з медицині та біології. У стінах Одеського національного медуніверситету під керівництвом ректора Валерія Миколайовича Запорожана було створено, а пізніше визнано в усьому світі новий напрям — нооетика. Це етика інтелектуальної діяльності людини та лікаря зокрема. Як лікарю будувати відносини з пацієнтом? Як викликати прихильність, повагу і довіру? З чого складається враження про лікаря?

З 2021 року кафедра суспільних наук ОНМедУ під керівництвом доцента Ольги Сікорської розпочала науково-дослідну роботу на тему «Імідж лікаря: мовний та історико-культурологічний аспекти». Така цікава і практично-значима тематика видається важливою для ознайомлення. Ми розпитали завідувача кафедри суспільних наук, доцента Ольгу Олександрівну Сікорську та доцента кафедри Олену Олександрівну Уварову про плани щодо розробки теми.

Шановна Ольго Олександрівно, Ваша кафедра спеціалізується на українознавчих дисциплінах. Чому ви звернули увагу на таку тему як іміджелогія?

Доцент Сікорська: Наша кафедра проводить викладання українознавчих дисциплін, серед викладачів – кандидати філологічних, історичних, політичних наук. Крім того, ми багато років приділяємо увагу виховному процесу, який спрямовано на формування громадянської та духовної самоідентифікації особистості. Під час наради з відповідальною за виховну роботу на кафедрі, доцентом Уваровою О.О. у нас і виникла думка розробки нової проблематики. Тому кафедральна НДР «Імідж лікаря» направлена на використання міжпредметних підходів, наближена до потреб життя і нових можливостей, а також стане одним із засобів виховання молодих лікарів.

Наскільки тема іміджу лікаря вже  розроблена в науці?

Доцент Сікорська: Іміджелогія, PR – не нові слова. Багато літератури, підручників, статей висвітлюють ті чи інші аспекти. А от саме про імідж лікаря структурованої наукової інформації замало.

У чому полягає актуальність нової НДР?

Доцент Сікорська: Професія лікаря передбачає соціальне спілкування. Сьогодні професійні знання і досвід не гарантують досягнення високого рівня успішності в обраній сфері діяльності. Необхідне вміння викликати у людей прихильність до себе, тобто піклуватися про свій імідж. Те, наскільки фахівець здатний використовувати свій професійний імідж, визначає його успішність.

Ви звертаєте увагу на мовний та історико-культурологічний аспекти іміджа лікаря. Чи будуть ваші дослідження мати практичне значення?

Доцент Сікорська: Безумовно! Особливо, враховуючи необхідність розвитку комунікативних здібностей. Кафедра вже декілька років викладає аспірантам курс «Ораторська майстерність науковця», і в нас є напрацювання.

Враження про лікаря, як про людину, формується протягом декількох хвилин спілкування. Ефект власної чарівності та впливу лікаря на оточуючих є важливим інструментом медичної професійної діяльності. Пацієнт може довіряти тому спеціалісту, у спілкуванні з яким він почуває себе комфортно, передбачувано, бо впевнений у його професійному авторитеті. Це сприяє успіху у лікувально-профілактичній роботі. І вже у довірчій обстановці лікар і пацієнт продовжать безпосередньо процес лікування.

Які мету і завдання ставить колектив на початку 5-річної роботи над НДР?

Доцент Сікорська: Цей рік присвячуємо накопиченню відомостей про науку іміджелогію. Працюємо над комплексом матеріалів, тому що є ідея запропонувати елективний курс «Імідж лікаря».

Ольго Олександрівно, Ви згадали про елективний курс «Імідж лікаря». Кого він може зацікавити?

Доцент Сікорська: Всіх, хто працює в медичній сфері. І студентів, і викладачів. Вже розроблено варіант робочої програми, до якої входять такі питання: складові іміджу, психологічні засади іміджу лікаря, технології управління особистісним іміджем, побудова ефективного іміджу, комунікативна компетентність, особливості створення ділового іміджу у лікарській практиці тощо.

Які досягнення є на сьогодні?

Доцент Сікорська: На сьогодні викладачі кафедри у співавторстві опублікували 4 тези доповідей. Координую колектив під час методичних нарад, розроблено план, встановлено обсяги пошуків. Активну участь у роботі над темою беруть доценти – к.і.н., Уварова О.О., к.політ.н. Кулачинський М.М., к.і.н. Подкупко Т.Л., ст.викл., к.філол.н. Шаніна О.С., які працюють над підготовкою наукових та методичних матеріалів.

Чи долучаються студенти до наукових розвідок?

Доцент Сікорська: Під керівництвом доцента Уварової О.О. наші студенти представили тези на науковій конференції «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини», яку організовував ОНМедУ. Минулого року студент 2 курсу 9 групи медичного факультету № 2 Тарасенко С. представив тези на тему «Усталений імідж лікаря: необхідність або перешкода індивідуальності?» Цього року студентка 2 курсу 1 групи медичного факультету № 1 Соколова К. виступила з доповіддю на тему «Сприйняття пацієнтом кабінету лікаря» і здобула 1 місце в секції.

Шановна Олено Олександрівно, чи є вже якісь новації, зроблені на кафедрі?

Доцент Уварова: Так, наприклад, темою студентської доповіді на науковій конференції було «Сприйняття пацієнтом кабінету лікаря». Ми звернули увагу на оточуюче середовище, тоді як наявна інформація про імідж лікаря переважно стосується зовнішності та поведінки. Студентка Соколова К. провела соцопитування, ми проаналізували його, результати опублікували. А також намагаємося подати різні думки, як то – усталений імідж лікаря: необхідність або перешкода індивідуальності. І саме ці питання вже виносимо на розгляд і студентів, і спільноти.

Чи не здається вам, що іміджелогія – це штучне створення людиною свого образу, що не відповідає дійсності?

Доцент Уварова: Так може здатися, якщо працювати лише з зовнішніми атрибутами. Важливо усвідомити, що імідж – це не тільки зовнішній вигляд людини, не тільки білий халат і стетоскоп, а цілий комплекс характеристик.

Робота над іміджем – це не черговий диплом у рамочці на стіні, а це саме робота для його отримання, це постійний процес саморозвитку, осягнення нових знань і навичок, збагачення своєї особистості професійними засобами для успішності та продуктивності діяльності.

Іміджелогія не вчить вигадуванню свого образу, а направляє у бік саморозвитку, допомагає показати кращі набуті якості. Крім того, частково іміджелогія займається і звичним виховним процесом особистості – етикет, грамотність письмового та усного спілкування, стиль зовнішнього вигляду тощо. Тому для нашої кафедри нова НДР – це частина знайомої нам виховної роботи.

Набуттю яких компетентностей буде сприяти вивчення елективного курсу «Імідж лікаря»?

Доцент Уварова: Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань, використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності, встановлювати міжособистісні зв’язки для ефективного виконання завдань та обов’язків тощо. І взагалі – працювати над Я-концепцією, формування якої відбувається протягом усього життя і містить уявлення про себе, про те, яке враження вона справляє на оточуючих. Курс спрямований на виховання емпатії, делікатності, тактовності, дотримання етики і моралі.

Ольго Олександрівно, відмітимо, що кафедральна наукова робота дуже цікава, і як Ви бачите її розвиток? 

Доцент Сікорська: Наразі готуємо методичні матеріали для впровадження елективного курсу «Імідж лікаря». Продовжуємо бібліографічний пошук. На майбутнє планується розробити тренінги для студентів і співробітників університету, впровадити результати у виховну роботу кафедри, урізноманітнити заходи. Дуже хочемо втілити наші ідеї в освітній процес, запропонувати студентам та викладачам нові знання та поради.

Отже, бажаємо завідувачу кафедри суспільних наук, доценту Сікорській О.О. подальших успіхів у роботі, викладачам кафедри – наснаги, натхнення і реалізації поставлених завдань.