ОНМедУ приймає участь у конкурсі проектних пропозицій в рамках програми “Румунія-Україна 2014-2020”

Мета: підтримка транскордонних проектів з інфраструктурною складовою до 1 млн Євро у сферах підтримки освіти і науки, промоції місцевої культури та збереження історичної спадщини, доступності та безпеки прикордонних регіонів

Донор: Спільна Операційна Програма “Румунія – Україна 2014-2020”

Розмір гранту:   до 1 млн EUR

Потенційні апліканти: Регіональні / повітові та місцеві органи влади, державні установи, освітні установи, культурні установи, громадські організації, дослідницькі установи, або інші організації, відповідно до кожного пріоритету, що зареєстровані на території дії Програми.

Обовʼязкова наявність партнерів з України та Румунії. Максимальна кількість партнерів – 4.

Територія дії програми:

Румунія: повіти Сучава, Ботошані, Сату-Маре, Марамуреш, Тулча

Україна: Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська області

Пріоритети:

Тематична ціль 1: Підтримка освіти, науки, технологічного розвитку та інновацій

Пріоритет 1.1. Інституційне співробітництво в галузі освіти для покращення доступності та якості освіти

Пріоритет 1.2. Сприяння та підтримка досліджень та інновацій

Тематична ціль 2: Промоція місцевої культури та збереження історичної спадщини

Пріоритет 2.1. Збереження і промоція культурної та історичної спадщини

Тематична ціль 3. Покращення доступності регіонів, розвиток транспортних та комунікаційних мереж та систем

Пріоритет 3.1. Розвиток прикордонної транспортної інфраструктури та інструментів інформаційно-комунікаційних технологій

Тематична ціль 4: Спільні виклики у сфері безпеки

Пріоритет 4.1. Підтримка розвитку медичних послуг та їх доступності

Пріоритет 4.2. Підтримка спільної діяльності з профілактики природних та техногенних катастроф, а також спільних дій в надзвичайних ситуаціях

Пріоритет 4.3. Запобігання та боротьба з організованою злочинністю та співробітництво між органами поліції

Детальніше