Внутрішньої медицини № 3

Поляков Анатолій Євгенійович Завідувач кафедри, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор

Поляков Анатолій Євгенійович – завідувач кафедри, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор

Кафедра внутрішньої медицини №3 ОНМедУ була заснована у 1904 році. Основними напрямками діяльності кафедри є навчальна, методична, наукова, лікувально-діагностична, консультативна та організаційна робота.

Навчальна діяльність кафедри включає у себе викладання студентам 6-го курсу дисциплін «Внутрішня медицина» та «Невідкладні стани», а також підготовка клінічних ординаторів, магістрів, аспірантів, інтернів.

Науковим направленням кафедри є дослідження у сфері атерогенезу та атерогенних дисліпідемій, вивчення факторів ризику та маркерів ішемічної хвороби серця, а також патогенезу стеатогепатозу.

Історія кафедри →

Ухань Вікторія Вікторівна Завуч кафедри, асистент
Костенко Ірина Федорівна Кандидат медичних наук, доцент
Муравская Олена Марянівна Кандидат медичних наук, доцент
Прокопова Тетяна Миколаївна Кандидат медичних наук, доцент
Чернега Лариса Іванівна Кандидат медичних наук, доцент
Шухтіна Ірина Миколаївна Кандидат медичних наук, доцент
Золотарьова Ксенія Олегівна Кандидат медичних наук, асистент
Хацько Вікторія Єдуардовна Кандидат медичних наук, асистент
Журавльов Іван Вікторович Асистент
Журавльова Марія Олександрівна Асистент
Іванова Яна Ігорівна Асистент
Вишневська Олена Володимирівна Асистент
Панін Вадим Миколайович Асистент
Третьяченко Юрій Володимирович Асистент

Клінічні бази

КП МЛ №5
  • М. Одеса, вул.Троїцька, 38 (Філія - м.Одеса, Лідерсовський бульвар, 11)
КП МКЛ №10
  • М.Одеса, вул. Малиновського, 61-А
КУ «Одеський обласний клінічний медичний центр»
  • М.Одеса, вул.Судобудівна, 1

Студентський науковий гурток

  • Викладач-керівник: Журавлев І.В.
  • Голова гуртку: Кравченко К.О.
  • Розклад засідань: Гурток працює на базі кафедри за адресою: Лідерсовський бульвар, 11, КП МЛ №5 Графік роботи: кожну другу та четверту суботу місяця з 12:00 до 14:00
  • Контактні телефони:
  • (095) 653-38-16
  • Електронна адреса: [email protected]