Хірургічна школа ОНМедУ: професор Ігор Гладчук

Якщо перегорнути сторінки медичного календаря, можна впевнено стверджувати, що жовтень – місяць обізнаності щодо жіночих хвороб та методів їх лікування. Це стосується, в першу чергу, низки просвітницьких заходів щодо попередження  раку молочної залози,  ендометріозу та ранньої менопаузи.

Про здоров’я наших жінок, яке є чи не найціннішим ресурсом відновлення народонаселення країни говорилося на щорічному Пленумі ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України» та Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія, репродуктологія: сьогодення та перспективи».

Активну участь у роботі пленуму та конференції взяли вчені та викладачі кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету.  Ця кафедра сьогодні є однією з провідних в України, її професорсько-викладацький склад під керівництвом професора Ігоря Гладчука працює над вдосконаленням  хірургічних методів лікування жіночої безплідності та лікуванням цілої низки гінекологічних захворювань.