До уваги студентів міжнародного факультету!

Перескладання міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM) відбудеться  13-15 серпня 2019 року. Цей іспит є обов’язковим складовим компонентом єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”.

Згідно пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України №334 від 28 березня  2018 року  разі повторного нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту студент вважається таким, що не виконав індивідуальний навчальний план та відраховується відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону України “Про вищу освіту”. Витрати на повторне складання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту покладаються на здобувача.

Зважаючи на вищевикладене, адміністрація Одеського національного медичного університету закликає всіх студентів, які з будь яких причин не склали міжнародний іспит з основ медицини (IFOM), прибути на його перескладання 13 серпня 2019 року.

За додатковою інформацією звертайтесь до деканату міжнародного факультету.