Дні української писемності та мови в ОНМедУ

Чи в радості, а чи в журбі,

Ти поклонишся знову й знову

Тому, хто виплекав в тобі

Оцю співучу рідну мову.

Народ цю мову прикрашав,

Беріг від роду і до роду.

І в ній відбилася душа

Мого великого народу.

(М.Пироженко «Рідна мова»)

Мова – одне з найбільших надбань усього народу і кожної людини зокрема. Колективом кафедри суспільних наук на чолі з завідувачем, доцентом Сікорською О.О. з метою підвищення загальної культури мовлення, прищеплення любові до української мови традиційно на початку листопада було проведено низку заходів, присвячених Дню української писемності та мови, який відмічається щорічно 9 листопада. Саме мова сприяє формуванню національної картини світу, занурює нові покоління в ґрунт духовності.

Згідно з планом, затвердженим проректором з науково-педагогічної роботи (питань гуманітарної освіти та виховання), к.мед.н, доцентом Талалаєвим К.О., викладачами кафедри суспільних наук з 6 по 13 листопада щоденно були проведені різноманітні заходи зі студентами (у режимі он-лайн). Серед них олімпіада з української мови, тематичні лекції, бесіди-дискусії, презентації та доповіді, написання творчих есе, декламування віршів, майстер-класи тощо, організовані співробітниками кафедри – доцентом Сікорською О.О., професором Яковлевою О.В., доцентом Уваровою О.О., доцентом Подкупко-Дячковою, Т.Л., доцентом Кулачинським М.М., ст.викладачем Шаніною О.С., викладачем Чернятою Н.О. У заходах брали участь й студенти-іноземці.

9 листопада 2020 р. Всеукраїнський диктант національної єдності, що організовується Національною суспільною телерадіокомпанією України, написали дистанційно студенти 1, 2 груп І курсу медичного факультету та студенти 1 групи І курсу стоматологічного факультету (викладачі – зав.каф., доцент Сікорська О.О., ст.викладач Шаніна О.С.). Результати написання диктанту показали, що студенти володіють достатніми знаннями українського правопису.

Особливу подяку кафедра суспільних наук висловлює проректору, доценту Талалаєву К.О. за консультаційну допомогу та колективам Наукової бібліотеки ОНМедУ в особі директора Гаріної Н.В. і Центру студентської творчості в особі керівника Бичкової С.О. за постійну плідну співпрацю. 9 листопада 2020 р. в рамках сумісного проекту Центру студентської творчості та бібліотеки, за участю кафедри суспільних наук представлено на сайті ОНМедУ відео про День української писемності та мови.

Людина може володіти багатьма мовами, але найкраще, найдосконаліше повинна знати рідну мову. Адже рідна мова – це той чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються найтонші та найніжніші струни людської душі.

Проведені заходи сприяли вихованню молодого покоління в дусі патріотизму, пошани до своєї історії, культури, а також популяризації та поваги до української мови з боку представників національних меншин та іноземців.