Декан фармфакультету Володимир Анісімов: ОНМедУ – симбіоз традицій класичної лікарської школи та інноваційних технологій

Героєм проєкту «Одеський медуніверситет в особах» став декан фармацевтичного факультету Володимир Анісімов. Говоримо про історію становлення факультету, професійну підготовку провізорів і плани на майбутнє.

Фармацевтичний факультет Одеського медуніверситету має столітню історію становлення, хоч у нинішньому вигляді існує лише 20 років…

Університетська підготовка фармацевтичних фахівців в Одесі почалася з серпня 1903 року, коли при медичному факультеті Новоросійського університету було відкрито фармацевтичне відділення. Перші студенти-фармацевти проходили практику у відомій нині «Аптеці Гаєвського». Згодом відділення переросло у вищий навчальний заклад фармації, який постійно трансформувався. У результаті злиття з Київським фармацевтичним інститутом було створено потужний Одеський фармацевтичний інститут. У 1959 році його перевели в Запоріжжя.

Відтоді впродовж майже 50 років у південному регіоні України гостро бракувало кваліфікованих фармацевтів. Зокрема це було відчутно на початку 90-х, коли на роздрібний фармринок почали виходити приватні підприємці та відкривати нові аптечні мережі.

 Створення факультету стало відповіддю на запити ринку?

Ми відреагували на потреби ринку і запит фармацевтичної спільноти. У 2001 році на базі тодішнього Одеського державного медичного університету було організовано університетський фармацевтичний освітній процес. Величезних зусиль до цього доклав ректор університету, академік НАМН України професор Валерій Запорожан. Так молодь південного регіону змогла здобувати вищу фармацевтичну освіту. Тепер на нашому факультеті є денна та заочна форми навчання для українських й іноземних громадян.

 Факультет популярний?

Звісно! Ті спеціальності, які здобувають молоді люди на нашому факультеті, користуються попитом. Із 2001-го до 2020 року ми підготували понад 2000 провізорів.

Ми постійно прагнемо до підвищення якості навчального процесу. У жовтні 2010 року завдяки зусиллям ректора Запорожана фармацевтичний факультет відсвяткував новосілля. Кафедри, лекційні аудиторії, комп’ютерний клас, лабораторії, навчальна аптека розташовані в новому навчальному корпусі. Таке компактне розташування особливо зручне для студентів після третього курсу, які починають ґрунтовно вивчати фахові дисципліни.

Як проходить навчання студентів на факультеті? Застосовуються сучасні технології?

На факультеті реалізована концепція комп’ютерної підготовки студентів до інтегрованих іспитів «КРОК». Комп’ютерний клас фармацевтичного факультету налічує 30 робочих місць, комп’ютерні технології доступні всім кафедрам. У кожної кафедри – свій студентський науковий гурток. Тут студенти з першого курсу можуть проводити самостійні наукові дослідження, набувати практичних навичок роботи на сучасному обладнанні, вчаться писати статті та наукові праці. До речі, багато наших студентів – співавтори наукових публікацій викладачів і авторських свідоцтв на винаходи.

 Одні з найбільш затребуваних фахівців – провізори. Як здійснюється їх підготовка?

Їм ми приділяємо особливу увагу. У факультетській навчальній аптеці проводяться практичні заняття у формі ділових ігор, проходить студентська практика з виготовлення ліків й обслуговування населення. Крім того, наші студенти отримують практичну підготовку в аптеках, фармацевтичних організаціях, ботанічних садах, а також у клініках Одеси й області.

У нас також здійснюється післядипломне навчання провізорів загального профілю в інтернатурі (первинна спеціалізація) за фахом «Загальна фармація», підвищення кваліфікації фахівців на циклах тематичного удосконалення.

Карантин неабияк позначився на навчальному процесі?

Керівництво нашого університету розробило положення про організацію навчального процесу під час карантину. В університеті ввели дистанційне навчання. Підготовка випускників фармацевтичного факультету до інтегрованого іспиту «КРОК 2. Фармація» та випускних іспитів також відбувалася дистанційно. Можу сказати, ми добре впоралися зі своєю роботою: всі студенти успішно пройшли випускну атестацію, а ліцензійний іспит не склав лише один студент.

 Які плани на новий навчальний рік?

Планів на майбутнє багато. Одним із подальших напрямів розвитку факультету є створення Університетської аптеки для переддипломної та післядипломної підготовки студентів і підвищення кваліфікації фармацевтичних працівників. Перед нами стоять і глобальні завдання: поліпшення лікарського забезпечення населення, апробація та впровадження нових фармацевтичних технологій.

Цього року ОНМедУ виповнюється 120 років. Що ця дата означає для вас?

Я пишаюся тим, що працюю тут і роблю свій посильний внесок у розвиток університету. Сьогодні Одеський національний медичний університет – це симбіоз традицій класичної лікарської школи та інноваційних технологій. І не в кожному медичному університеті України майбутній лікар має можливість не лише слухати лекції високопрофесійних викладачів, а й займатися в імітаційних центрах, отримувати практичні знання в університетських клініках. Наш університет уже не один рік є членом Міжнародної і Європейської Асоціації вищих навчальних закладів, що дає можливість наблизити рівень підготовки фахівців до світових стандартів. Мені приємно, що ОНМедУ, як і медичний факультет Новоросійського університету початку ХХ століття, престижний і відіграє величезну роль у розвитку медицини та навчанні медичних кадрів.