• 01. 06. 2017

Багатопрофільний медичний центр ОНМедУ є навчально-науково-лікувальним структурним підрозділом Одеського національного медичного університету.
Головною функцією центру є забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації медичних кадрів за стандартами вищої освіти, проведення науково-дослідної роботи, розробка, апробація та впровадження інноваційних медичних технологій, надання високоспеціалізованої та спеціалізованої медичної допомоги населенню, в тому числі невідкладної медичної допомоги.