Багатопрофільний медичний центр ОНМедУ

Багатопрофільний медичний центр Університетської клініки ОНМедУ – заклад охорони здоров’я, який є лікувально-навчально-науковим структурним підрозділом Одеського національного медичного університету.

Зараз Багатопрофільний медичний центр – це:

1. КВАЛІФІКОВАНА ДОПОМОГА – надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню міста Одеси, Одеської області та України.

2. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ – впровадження сучасних технологій діагностики, лікування та медичної реабілітації, наявність спеціального високотехнологічного обладнання.

3. БАГАТОПРОФІЛЬНІСТЬ – проведення малоінвазивних, ендоскопічних, реконструктивно-пластичних втручань хірургічного, гінекологічного та інших профілів, сучасне лікування хворих кардіо-ревматологічного профілю, дитячого населення.

4. ЦІЛОДОБОВА ДОПОМОГА – співробітниками клініки надається цілодобова медична допомога населенню міста Одеси, згідно з графіком чергувань затвердженим Департаментом охорони здоров’я м Одеси, надається консультативно-діагностична допомога іншим лікувально-профілактичним закладам.

5. НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА – у клініці забезпечуються умови для клінічної підготовки і перепідготовки студентів, науково-педагогічних та медичних працівників в рамках навчальних програм системи безперервної освіти, проводиться реалізація навчальних програм в інтернатурі, магістратурі, клінічній інтернатурі, підвищення кваліфікації медичних працівників.

6. БЕЗПЕРЕРВНИЙ РОЗВИТОК – розширення спектру медичних послуг, в першу чергу шляхом надання унікальних послуг, які не надаються більше ніде у регіоні, дозволило вивести медичну діяльність центру на якісно новий рівень сучасних технологій і стандартів, забезпечило організацію єдиного освітнього, наукового і практичного простору, яке сприяє вирішенню цілого комплексу задач:

– забезпечило безпосередню участь висококваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів в лікувально-діагностичному процесі;

– надало можливість впровадження в клінічну практику новітніх досягнень медичної науки і результатів власних наукових досліджень;

– підвищило якість підготовки та вдосконалення професійного рівня лікарських кадрів для практичної охорони здоров’я.

БМЦ ОНМедУ створено у відповідності до законодавства України, Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 565 – p «Про погодження передачі цілісних майнових комплексів комунальних установ «Міська клінічна лікарня No 4» та «Міська клінічна лікарня №9 імені професора О.І. Мінакова» в м. Одесі у державну власність» та рішенням Одеської міської ради від 09 жовтня 2013 року № 3916 — VI «Про передачу комунальної власності територіальної громади м. Одеси у державну власність цілісного майнового комплексу комунальної установи «Міська клінічна лікарня №4» загальною площею 1701,4 м2, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 4, та цілісного майнового комплексу комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 9 імені професора О.І. Мінакова», загальною площею 16891,54 м2, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9 та провулок Валіховський, 3» з урахуванням наказу МОЗ України від 25 листопада 2014 року № 885 «Про заходи щодо передачі цілісних майнових комплексів комунальних установ «Міська клінічна лікарня №4» та «Міська клінічна лікарня №9 імені профемора О.І. Мінакова» в м. Одесі у державну власність».

Адміністрація Багатопрофільного медичного центру

1.Комплекс лікування загально хірургічних захворювань (Кафедра загальної та військової хірургії):

2. Комплекс високотехнологічної малоінвазивної (ендоскопічної, роботизованої) та судинної хірургії (Кафедра симуляційних медичних технологій):

3. Комплекс гінекологічної допомоги та малоінвазивної  гінекології (Кафедра акушерства та гінекології):

4. Комплекс анестезіологічної допомоги та інтенсивних методів лікування (Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів):

5. Комплекс лікування терапевтичних захворювань та поліморбідних станів внутрішньої медицини (Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії):

6. Комплекс лікування дитячих захворювань (Кафедра пропедевтики педіатрії):

7. Комплекс медичної реабілітації та фізичних методів лікування (Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та валеології):

  • Відділення медичної реабілітації та фізіотерапії

8. Міждисциплінарний діагностичний комплекс (Кафедра професійної патології і функціональної діагностики):

9. Комплекс стоматологічного здоров’я (Кафедра загальної стоматології):